Fastlegene i Gran reagerer: – Dette kan føre til et dårligere tilbud for pasientene

Et samlet fastlegekorps i Gran mener kommunens forslag for framtidens legetjeneste vil bidra til å øke problemet med å rekruttere leger til de tre eksisterende legekontorene.