Gå til sidens hovedinnhold

Fastlegeordningen truet

Fastlegeordningen har gitt pasientene rett til en fast lege som sikrer dem en helsetjeneste med kontinuitet og stabilitet. Ordningen er under stort press i hele landet, også i Gran.

Ditt Hadeland

De økte kravene har ført til et stort arbeidspress for fastlegene. Konsekvensen av dette er at det er vanskelig å få rekruttert leger, og det er en utfordring i å holde på de legene som er i tjenesten. Dette fører til at pasientene i noen tilfeller ikke får den kvaliteten i helsehjelp som de har krav på.

– At fastlegeordningen fungerer godt, er viktig for både pasientene og samfunnet, sier stortingskandidat Anne Lise Fredlund (SV) som fredag besøkte fastlege Bente Calmeyer Gauslaa i Brandbu Legegruppe AS.

Grundig orientering

Fredlund, som var i følge med Gran SVs Liv Kristin Lyngstad og Helge Midttun, fikk en grundig orientering av fastlege Gauslaa om dagens situasjon.

– Det har vært utfordrende å få søkere til stillinger i allmennlegetjenesten i de siste årene. Manglende kontinuitet i behandlingen og samhandling med andre aktører i helsetjenesten har ført til stor frustrasjon hos pasienter og deres pårørende, forteller Gauslaa og fortsetter; - Det har også ført til slitasje på de faste legene som må gjøre alle de ikke-medisinske oppgavene som trengs for driften. Mye tid går også til veiledning av stadig nye vikarer, det fører til slitasje på medarbeidere med stadig utskiftning av leger.

Fastlegeordningen har en svært viktig funksjon i hele helsetjenesten i samarbeid med en rekke andre instanser i kommunen og i andrelinjen. 198 av landets kommuner meldte i 2017 om bekymring for legesituasjonen og 128 av disse opplevde en forverring av situasjonen i 2018 og 2019.

Plan for legetjenesten

Også i Gran kommunestyre har dette vært tematisert og Liv Kristin Lyngstad kan fortelle at: – Vi får plan for legetjenesten opp til ny behandling nå i september. Det at legene har fått mulighet til å påvirke dette arbeidet har vært viktig for å vite at det som vedtas er basert på deres hverdag.

Uten en bærekraftig fastlegeordning, vil befolkningens helsetilbud svekkes betydelig og de sosiale helseforskjellene øke. Fastlegeordningen må videreutvikles og forbedres, til det beste for både pasientene og samfunnet, slår Fredlund fast. Derfor vil SV innføre tiltak for å løse fastlegekrisa ved å ansette flere i faste stillinger i kommunen, legge til rette for faglig utvikling og styrke de kommunale legevaktene.

– Vi vil også at kommunen går inn og drifter legekontorene med husleie, medarbeidere og materiell, sier Liv Kristin Lyngstad og får støtte av Fredlund: Legene vil da få bedre tid til å gjøre det de kan best, være leger.

Kommentarer til denne saken