TRIVES: Hans Erik Raustøl trives på Hadeland og ønsker å bli boende her. Men han kommer til å flytte fra Prestegården.

– Det var en tid da jeg tvilte på min Gud

For to år siden fikk prost Hans Erik Raustøl diagnosen Parkinson. For en som tror på en rettferdig Gud var dette et hardt slag i ansiktet.
Publisert