Gå til sidens hovedinnhold

Feiring av Nordens dag

Ditt Hadeland

I 1962 ble Helsingforsavtalen signert, og hvert år feirer vi hele Nordens «grunnlov» den 23. mars. I år blir feiringen ekstra viktig.

Helsingforsavtalen, eller Nordens «grunnlov», er en avtale som har hatt enorm betydning for alle innbyggere i Norden. Avtalen la blant annet grunnlaget for et felles studie- og arbeidsmarked, passfrihet og tilgang til sosiale goder ved opphold i et annet nordisk land, noe man i dag kanskje tar som en selvfølge.

Foreningen Norden Gran har vennskapsforeninger i Saarijärvi i Finland, Kungsbacka i Sverige og Favrskov i Danmark. Siste vennskapstreff var i Saarijärvi i 2018, der man både tar vare på historien og går aktivt inn i den nye tiden. Vi har mye å lære om å utnytte ressursene i samfunnet godt!

I 2020 og 2021 har det nordiske samarbeidet møtt utfordringer. Pandemien har rammet næringsliv og jobbpendlere, men også venner, kjærester, bestemødre og bestefedre. Dette har skapt slitasje på de mellommenneskelige relasjonene. For alle oss i vår nordiske region, som har åpenhet og samarbeid som vårt store fortrinn, har pandemiens konsekvenser nærmest blitt en utenkelig virkelighet.

I år er det viktigere enn noen gang å feire samarbeidet i Norden og hedre vårt kulturelle, historiske og språklige fellesskap. Den 23. mars vil du se Foreningen Nordens bannere vaie langs Karl Johans gate i Oslo. De nordiske flaggene blir heist utenfor Stortinget og mange rådhus rundt omkring i Norge og Norden.

Nordens dag er tiden for å vise at vi i vår region står sterkere sammen.

Kommentarer til denne saken