Gå til sidens hovedinnhold

Felles brev fra BPA-brukere i Gran: Stopp tjenestekonsesjonsutlysningen NÅ!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi ønsker med dette å vise at vi er ikke bare noen få som er bekymret over kommunens håndtering av BPA-saken. Det er på nytt utlyst en tjenestekonsesjon, og selv om det er gjort flere forsøk på å få kommunen til å stoppe denne utlysingen har administrasjonen og flertallet av politikerne ikke villet etterkomme de oppfordringene de har fått.

Vi ser med stor bekymring på at kommunen vil sette begrensninger for vår mulighet til å leve et mest mulig fritt og selvstendig liv. Det er spesielt driftsmiddelkontoen i den enkeltes BPA ordning kommunen vil ta styring over. Dette er tenkt gjøres ved å kun dekke utgifter som kan knyttes til den enkeltes vedtak. Det er et stort problem når flere av oss bare får innvilget timer til å dekke basale behov innenfor fire vegger. Da forsvinner intensjonen med BPA, der assistansen var ment å følge brukeren med assistansebehov, bort. For å kunne ha en BPA-ordning som følger de sentralt gitte intensjonene, må derfor utgifter vi som BPA-brukere har knyttet til assistanse ved kafébesøk, teatertur, fritidsaktiviteter m.m., kunne dekkes gjennom driftsmidler.

Les også

Sa ja til feriestøtte for folk med behov for assistanse

Først skulle kommunen ta over all administrering av driftsmidler selv, men dette ble møtt med motstand. Derfor fant de ut at leverandør skulle kunne administrere driftsmidlene etter regelverk og føringer gitt av kommunen. Dette ble fulgt opp med et infoskriv om at vi ikke kan få dekket ledsagers utgifter på ferie- og fritidsreiser. For de av oss som trenger assistanse, kan ikke et familiemedlem eller en venn belastes med å dekke vårt assistansebehov. Vi trenger derfor ikke ledsager, men assistent for å kunne reise på selv korte turer utenfor hjemmet.

Les også

BPA-saken i Gran

Muligheten for å søke om et tilskudd for å dekke utgifter knyttet til assistanse på feriereiser, er derfor ikke dekkende for flere av oss med BPA. Noen av oss er helt avhengige av assistanse for å komme inn og ut av en seng, hjelp til å snu seg i senga og vi trenger hjelp til både toalettbesøk og påkledning. Når vi i tillegg trenger å ha med oss både medisinske og tekniske hjelpemidler for å kunne fungere, er det innlysende at vi trenger assistanse på reiser. Hvem vil reise med oss hvis de ikke får diettgodtgjørelse eller dekket alle utgifter?

Da blir en ferie en dugnad basert på venners og families barmhjertighet, og da er det lettere å la oss bli igjen hjemme. Selv om formannskapet gikk inn for muligheten å søke om inntil 20.000 med en øvre, samlet ramme på 250.000, dekker ikke 20.000 utgiftene for en assistent på en ukes ferie. Mange av oss kan i tillegg ikke reise med én assistent, vi må ha to for å kunne følge hviletidsbestemmelser og for å kunne få en forsvarlig assistanse. Denne økonomiske rammen på 250.000 skal i tillegg fordeles, ikke bare på kommunens 13 BPA-brukere, men også på alle andre med behov for ledsager, anslagsvis 150 personer. Det er derfor svært få som kan få innvilget dette tilskuddet, og hvordan har kommunen tenkt å prioritere hvem som skal ha mulighet til å dra på ferie og hvem som må holde seg hjemme?

Les også

Nei, Randi Eek Thorsen! Du kan (nesten) ingenting om BPA!

I tillegg ligger det som vilkår i tjenestekonsesjonsutlysningen at vi må søke kommunen om lov for å ha med assistanse ut av landet. Gjelder dette dagsturer også? Er det ønskelig å bruke kommunens ressurser på saksbehandling av om en bruker ønsker å reise på en dagstur til Sverige eller være med på et cruise til Kiel? Det sier seg selv at dette er en dyr, byråkratisk, ydmykende og kontrollerende ordning som fører til at BPA brukere blir enda mer isolerte og sperret inne i egen bolig enn det som er nødvendig.

Vi krever med dette at kommunen følger KS sine anbefalinger om timepris og ikke rører driftsmidlene. Med en timepris på 390 kroner vil dette føre til at seriøse leverandører ikke vil søke om konsesjon og vi vil sitte igjen med useriøse aktører og bemanningsbyråer. Ingen av oss har valgt å leve med et assistansebehov. Men vi ønsker å kunne leve et litt mer uavhengig liv, og for å kunne oppnå dette trenger vi driftsmidlene slik de foreligger i dag.

Trekk tilbake tjenestekonsesjonsutlysningen og la oss få leve livene våre og være en del av samfunnet på våre premisser!

Kjersti Løvhaug, Andrea Kjustad, Lene Løvseth, Bjørn Johnsen, Hege Gillebo på vegne av sin datter, Anna Røken på vegne av sin datter, Nils Arne Morka, Unni Gustavsen, Lisbeth Monsen Kristiansen

Les også

Nils Arne (36) om kommunens BPA-forslag: – Det er mange kamper man skal ta i livet, men denne hadde jeg håpet å slippe

Les også

Kelly har brukt mange år på å kjempe for sønnen, Kristian (25): – Jeg er så vant til motgang at jeg forventer det

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.