Fem søkere til lederstilling ved Randsfjordferja – her er søkerlista

Innlandet fylkeskommune har ledig engasjement som assisterende enhetsleder for Randsfjordferja.