Vil bygge bærekraftige boligtun på Rognekollen

Filago AS som blant annet står bak økolandsbyprosjektet i Hurdal, har kjøpt området Rognekollen på Jaren for 14,5 millioner kroner, med tanke på grønn boligbygging.