Flere bruker biblioteket

Av
DEL

Innsendt Koronapandemien har gjort 2020 til et utfordrende år, også for bibliotekene. Det positive er at den spesielle situasjonen ser ut til å ha gjort at mange leser mer, og det gjør at utlånet av bøker på Lunner bibliotek har gått opp.

Vi har også blitt en svært viktig sosial møteplass for alle de som er isolert som en følge av pandemien.

LES OGSÅ: Lunner og Gran kan få felles bibliotek-tjeneste

«Take away»-løsning

Lunner bibliotek ble som de aller fleste bedrifter og serviceinstitusjoner stengt på grunn av koronaviruset i mars 2020. Men vi åpnet opp allerede etter noen uker gjennom at brukerne kunne benytte seg av «takeaway» løsning. Våre brukere kunne via hjemmesiden vår eller via e-post sende bestillinger på bøker de ønsket å låne.

Vi ansatte møtte på jobb som vanlig og plukket bøker som var bestilt/reservert. Så pakket vi det utlånte materiale i poser og kontaktet låner for å avtale hentetidspunkt. Så ble posene satt utenfor døren slik at låneren kunne hente lånte materiale der.

Dette var et tidkrevende arbeid, men gjorde at vi kunne oppfylle den oppgaven vi er satt til: Sørge for at kommunens innbyggere hele tiden har tilgang til bøker, videofilmer etc.

Flytting

Det var tidligere gjort et vedtak på at bibliotekfilialen på Harestua skulle nedlegges. De ukene alt var stengt, benyttet vi oss av muligheten til å planlegge, rydde, pakke og flytte fra lokalene på Harestua. Når vi nå kunne konsentrere de begrensede personalressursene vi har, var det en viktig årsak til at vi så raskt kom i gang med virksomheten på Frøystad i april. Riktignok med noe redusert åpningstider i begynnelsen, samt en del tiltak på grunn av koronasituasjonen.

Etter sommerferien kunne vi endelig åpne opp for fullt. Med alle ressursene på et sted ble det mulig å holde åpnet mandag – fredag, noe som utvilsomt har gitt et bedre tilbud til innbyggerne i hele kommunen.

Til tross for nedstenging i mars og utfordringer med smitteverntiltak, har vi allikevel sett en positiv utvikling med hensyn til utlån hos oss.

Når vi sammenligner tallene fra 2019 med foreløpige tall i 2020 så har vi økt utlån.

I 2019 hadde vi totalt antall førstegangsutlån på 8021, mens vi hittil har 8302 førstegangsutlån. Dette er spesielt gledelig når vi vet at vi måtte stenge en lengre periode og i tillegg hadde svært begrensede åpningstider fram til over sommeren.

Egen app

Det er økte utlånstall på stort sett alle medier. Vi ser at til tross for at det er slutt på produksjon av lydbøker på CD så har utlånet økt for barn/ungdom, mens det er nesten halvert utlån av lydbøker på CD for voksne.

Det er ellers en liten nedgang på filmer utlånt for både barn/ungdom og voksne. Det er en naturlig trend etter at det har kommer ulike strømmetjenester som mange benytter seg av. Det er likevel 998 førstegangsutlån av filmer hittil i år, mot 1104 førstegangsutlån i 2019.

Til slutt er det verdt å merke seg at det har blitt en stor økning av utlån via bookbites (app for å lese eller høre på bøker digitalt), vi har også fått en app, Libby, som kun har engelske bøker og lydbøker.

På tampen av 2020 kom også beskjeden om at vi skal flytte inn i nye og tilpassede lokaler på Frøystad, noe vi gleder oss til. Det vil blant annet gi muligheter til meråpent selvbetjent bibliotek, noe vi håper vil gjøre at enda flere vil benytte seg av tilbudene våre.

Vi ønsker gamle og nye lånere en god jul og et godt nytt år.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken