– Foreløpige tall viser at cirka 350 kunder vil få kompensasjon, sier kommunikasjonssjef i Glitre Energi, Ragnhild Ask Connell.

I tillegg til Gran, Lunner og Jevnaker, leverer Glitre Energi Nett også strøm til kunder i kommunene Lier, Drammen, Kongsberg og Nedre Eiker.

Flere kunder i disse kommunen ble også rammet av strømbrudd den siste uka i 2020, men de aller fleste som får tilbakebetalt kompensasjon er hjemmehørende på Hadeland.

Slipper å sende skjema

Avisen Hadeland har tidligere omtalt at det er felles regler for hele landet som slår inn når en kunde er uten strøm i over tolv timer.

Flere påfølgende brudd regnes imidlertid som sammenhengende om ikke normal forsyning opprettholdes i minimum to timer sammenhengende.

Tidligere måtte du selv fremme krav om økonomisk kompensasjon fra nettselskapet ved å sende inn et skjema i rimelig tid etter at strømmen var tilbake.

Fra 1. januar 2021 gjelder imidlertid nye regler. De nye smarte strømmålerne – som de aller fleste kundene allerede har installert – regner selv ut når kundene har krav på kompensasjon.

En god nyhet til de som var langvarig strømløse i romjula er at de vil slippe å fremme krav om kompensasjon.

– Vi gjør dette som en liten ekstra service for dem som opplevde å være strømløse over så mange timer i romjula. Vi setter virkelig pris på hvor tålmodige de fleste har vært, sier Ask Connell.

Kundene trenger derfor ikke foreta seg noe for å få penger tilbake.

Nye satser fra 2021

Kundene som ble rammet i romjula vil imidlertid fortsatt være omfattet av kompensasjonssatsene for 2020.

Disse satsene er:

  • Over 12 timer t.o.m. 24 timer: 600 kroner
  • Over 24 timer t.o.m. 48 timer: 1400 kroner
  • Over 48 timer t.o.m. 72 timer 2700 kroner

For avbrudd ut over 72 timer gis det et tillegg på 1300 kroner for hver nye påbegynte 24 timers periode avbruddet varer

For fritidsboliger/hytter kan et samlet krav ikke overstige det man forventer å betale i nettleie for inneværende år.

De nye satsene som gjelder fra 1. januar 2021 er:

  • Husholdninger: 500 kroner ved avbrudd på 12 timer og deretter en sats på 40 kroner per time.
  • Fritidsboliger: 125 kroner ved avbrudd på 12 timer og deretter en sats på 10 kroner per time.

Et samlet årlig krav kan ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år.

Store problemer med trefall

De mange strømbruddene i romjula startet søndag 27. desember da 400 kunder mistet strømmen.

Mandag 28. desember på ettermiddag og kveld var det mange strømbrudd flere steder. På det meste var over 2000 kunder uten strøm, og linjemannskapene hadde en krevende jobb med å rette opp i problemene.

De fleste strømbruddene skyldtes trefall over linjene, som følge av den tunge og våte snøen som hadde lagt seg.

Linjeryddingen fortsatte utover i romjula, og først når 2020 hadde blitt 2021 var de aller fleste problemene løst.