Det sa kommuneoverlege Bjarne Oure da han orienterte kommunestyret i Lunner om koronasituasjonen torsdag.

Lunner har en stigende smittetendens fram til forrige uke, men smittetallene flatet ut. Denne uken har det ikke vært noen voldsom økning, før det ble meldt inn fire nye tilfeller torsdag. Tallet for denne uken er dermed oppe i 17 smittetilfeller.

Av disse er det to bekreftede tilfeller av omikronviruset, i tillegg til at det mistenkes ytterligere tre til fire tilfeller til som det foreløpig ikke foreligger svar på.

– Det er ikke lenger så viktig hva slags virus det er, men hvordan smitten håndteres, sier Oure.

Det har vært noe smitte i skolene, men kommuneoverlegen kan fortelle om god erfaring gjennom testing av klassen hvor det har vært smitte.

– Det er funnet enkelttilfeller som har blitt satt i isolasjon, men ofte har vi ikke funnet flere. Men vi vet at omikron smitter raskere. Derfor kan vi forvente at det kan bli flere nå, sier han, og viser til de siste fire tilfellene som ble meldt inn torsdag formiddag.

Alle disse tilfellene skal være på samme trinn på Harestua skole.

LES OGSÅ: Nå kan skolene i Gran bli stengt

Flertallet smittet utenfor skolen

Om smitten på skolen forteller Oure at den de siste to–tre ukene har vært fordelt på fire–fem skoler og på forskjellige trinn. Det har derfor vært en jevn fordeling av smitte. Av disse er et mindretall smittet på skolen.

– Av de totalt 47 tilfellene i skolene de siste ukene, er det 16 som er smittet på skolen. Resten er smittet hjemme av søsken og andre familiemedlemmer, forteller han.

Oure forteller at det ellers er en del som er smittet på jobb utenfor kommunen, mange innover mot Oslo.

LES OGSÅ: Smitten sprer seg mellom barn i Jevnaker: – Vi anmoder om testing, og opplever at folk er flinke

Setter fart i vaksineringen

Det settes fart i vaksineringen i Lunner, og ifølge kommuneoverlegen framskyndes alt de kan framskynde. Blant annet vil det bli ekstra vaksinasjonsdager neste uke for å få inn alle som kan vaksineres med tredje dose før jul. I tillegg er det satt opp to vaksinasjonsdager i romjulen.

Oure vil presisere at framdriften i vaksineringen også påvirkes av pågangen av om folk som innfrir kravet til intervallet mellom andre og tredje dose.

– Dersom det har gått mindre enn fire måneder siden andre dose, vil ikke en booster-dose virke. Derfor er kravet fire og en halv måned. Mellom fem og seks måneder mellom dosene vil gi den beste effekten, kunne kommuneoverlegen fortelle.

Det er derfor ingen grunn til å forsøke å forsere køen dersom intervallkravet ikke innfris.

Ikke hjemmeskole

Fra og med torsdag har Jevnaker besluttet å gå over til digital hjemmeundervisning, mens Gran vurderer det samme.

Thor Sparby (Ap) ville vite hva Lunner tenker rundt dette, og viser blant annet til sosiale medier hvor svært mange etterlyser hjemmeundervisning.

Oure presiserer at han svarer ut fra et smittevernsynspunkt.

– Vi har barn som er smittet, og enkelte er smittet på skolen. Med tanke på de siste tilfellene som er meldt inn tar jeg et lite forbehold, men vi har i dag ingen kjente utbrudd på skolene, men det kan jo være noe på gang, sier han.

Han mener at det ut fra et smittevernperspektiv ikke er en situasjonen som tilsier at det er behov for å gå over til digital skole.

Videre viser han til karantenebestemmelsene som ble endret onsdag.

– Det er ikke lenger slik at de som er under 18 år defineres som nærkontakter om det er smitte på skolen. Har de smitte i husstanden skal de imidlertid i karantene. Man kan ikke risikere å sette et helt skoletrinn i karantene, sier Oure.

Ut fra disse to perspektivene ser ikke han at det er en situasjon i Lunner som gjør det aktuelt å innføre digital skole, selv om han er klar over at de siste dagene før jul ikke består i så mye undervisning.

– FHI er tydelige på at vi ikke skal gå over på digital undervisning uten god grunn, presiserer han.

Flere virkemidler enn å stenge

På spørsmål om kommunestyret har anledning til å vedta hjemmeskole eller å stenge skolen, sier Harald Tyrdal at de må forholde seg til de formelle retningslinjene som gjelder. Han viser til at skolen først kan settes i rødt nivå før det innføres hjemmeskole. Kommunen kan imidlertid vedta å forskyve skoleruta, noe som betyr at de tapte dagene må tas igjen før skoleårets slutt.

– Hjemmeskole vil også stille krav til tilbud til de med særskilte behov eller for barn som har foreldre i jobber som defineres som samfunnskritiske, sa Tyrdal.

Han antyder at kriseledelsen trolig må sette seg ned i ettermiddag for å se på situasjonen i Lunner.