Det var Dagbladet som meldte om saken først.

Også NTB kjenner til at enigheten blir presentert i den nye politiske plattformen som skal legges fram av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, MDG og SV senere tirsdag.

Det er Stortinget som til sjuende og sist avgjør Vikens skjebne. Det de rødgrønne i Viken nå foreslår, er ifølge NTBs opplysninger at fylkesrådet etter stortingsvalget i 2021 skal legge en sak fram for fylkestinget om å oppløse Viken.

Saken vil så gå videre til Stortinget for endelig behandling der.

Det er dagens Buskerud, Akershus og Østfold som fra 2020 skal slås sammen til det nye storfylket Viken.

(©NTB)