Skred- og flomvarsel for Østlandet

FARE: NVE melder om skred- og flomfare. Bildet er fra flommen i Klemma på Harestua i 2015.  Arkivfoto

FARE: NVE melder om skred- og flomfare. Bildet er fra flommen i Klemma på Harestua i 2015. Arkivfoto

Artikkelen er over 2 år gammel

Det varsles om skred- og flomfare for Østlandet, Telemark og deler av Trøndelag tirsdag.

DEL

Det er nettstedet varsom.no som er NVEs (Norges vassdrags- og energidirektorats) nettside som melder om denne faren, som har fått fargekode gult. Gult nivå er det laveste av varslingsnivåene.

Det ventes mye snøsmelting spesielt i lavlandet og i dalstrøk, 15–25 mm/døgn. Vannmetningen i jorden er høy i lavlandet (under 300–400 moh.). Faren for jord- og flomskred vil øke gradvis med økende grunnvannsstand og vannmetning i jorden. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med økende vannføring er spesielt utsatt, står det på varsom.no.

Hold deg unna bratte skråninger

Det ventes noen skredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli berørt. Jordskred: Utglidninger og rask bevegelse av vannmettet jord i bratte skråninger. Flomskred: En flom av vann, jord og stein i bratte bekkeløp. Vann på avveie i bratt terreng som kan medføre bekkeløpsendring. Økende vannføring i bekker kan medføre lokale oversvømmelser og fare for isganger.

Rådet til innbyggerne er som følger: Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales slik at vannet kan renne unna. Hold vannveier og avløpsrør fri for snø/is, sedimenter, søppel, kvist og løv.

Artikkeltags