HADELAND: Det er uværet kalt «Petra» som er ventet å skylle inn over Østlandet. NVE bruker betegnelsen oransje nivå, eller nivå 3, i sine advarsler. Mest nedbør er ventet natt til torsdag og første del av torsdag.

- Det vil føre til økt vannføring i elver og bekker, med fare for flomvannføring. Det er usikkerhet knyttet til hvor det vil komme mest nedbør, melder NVE.

Store nedbørsmengder

Det er igangsatt ekstra tapping av Randsfjorden for å forberede for med nedbør.

Meteoroligisk institutt opplyser at det ventes store nedbørsmengder sør for Lillehammer. Lokalt kan det komme 30-60 mm.

Tapper Randsfjorden

Ole Sunnset, leder i RingeriksKraft, forteller at de er i berdskap. Fjorden tappes nå ekstraordinært for å forberede eventuelle store nedbørsmengder. Kraftverkene i Randselva klarer å ta unna 75 kubikk vann i sekundet. Onsdag ble det tappet 150 kubikk for å holde vannstanden i fjorden nede. Vannstanden er nå på 2,74. I følge Sunnset er det da igjen 26 centimeter før fjorden er «full».

- Vi er i beredskap. Vi kjører prognoser oftere enn normalt, og har også mannskap i beredskap for å inspisere oftere . Det er ser per nå ut til å bli verre sør og vest for oss denne gangen, sier Sunnset til Hadeland.

Ber innbyggere være på vakt

Kommunene på Hadeland ber innbyggerne ta sine forholdsregler.

- På grunn av varsel om mye regn kommende døgn ber vi derfor folk om å være oppmerksomme på vanninntrengning i egne kjellere og renske eventuelle bekkeinntak på egen eiendom. Spesielt ved Skjerva kan det være fare for store vannmengder. Det er fare for at lavereliggende hytter ved Skjerva kan komme under vann. Hytteiere ved Skjerva bør sjekke egne hytter, heter det på Gran kommunes hjemmesider.

Ved behov kan kommunens vakttelefon for veg, vann og avløp benyttes: 61148000

Klemma i faresonen

Lunner kommune ber særlig de som bor i nærheten av vann om å være oppmerksomme.

- Innbyggerne bør være forberedt på stor vannføring i lokale bekker og vassdrag og bør sikre at takrenner, avløp og stikkrenner er åpne. Det er igjen spesielt området rundt Klemma på Harestua som er i fokus.  Kommunen har satt mannskaper og utstyr i beredskap og har sikret mer innleid hjelp ved behov. Vannstanden kan stige en god del i vann og innsjøer og hus/hytter som står nær vannkanten kan bli berørt, melder Lunner kommune.

Ved Skjervadammen står nå alle damluker åpne og vannet renner over demningen. Ved ytterligere nedbør kan vannstanden stige videre. Folk som har hytter eller andre hus i området bør være oppmerksom på at økt vannstand kan berøre de lavest liggende hyttene.

NVE holder sine sider oppdatert.