Gå til sidens hovedinnhold

Venter Randsfjorden på nivå med 2000-flommen

Artikkelen er over 2 år gammel

Randsfjorden har steget nesten 15 centimeter de siste to dagene.

Stigende temperaturer fører til stor snøsmelting. Dette vil gjelde alle områder hvor det fortsatt ligger snø, også i høyfjellet. Det melder NVE på varsom.no torsdag ettermiddag. Flomvarselet ble publisert klokka 12.25 torsdag.

Med dagens prognoser forventes vannføringen å stige også utover prognoseperioden grunnet vedvarende høye temperaturer og nedbøren som er ventet torsdag/fredag. Det er knyttet uvanlig stor usikkerhet til plassering og mengde nedbør. Situasjonen er følsom for endringer i prognoser for nedbør og temperatur.

Randsfjorden kan få vannstand på nivå med 2000. For de øvrige innsjøene og elven nedstrøms disse ventes økning til nivå mellom 2007 og 2013.

NVE har i år gitt tillatelse til å senke Randsfjorden 20 centimeter lavere enn laveste regulerte vanstand for å ta høyde for snøsmeltingen. Ved ordinær senking rommer magasinet i Randsfjorden 408 millioner kubikkmeter vann.

Tapping kan øke kapasiteten i fjorden med 25 millioner kubikkmeter.

Les mer

Nå skal Randsfjorden senkes ytterligere for å møte vårflommen

LES OGSÅ:

NVE forklarer at flom på såkalt oransje nivå kan gi omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Gjentaksintervallet er mer enn 5 år. Det omtales som en alvorlig situasjon som forekommer sjelden, krever beredskapsmessige forberedelser og kan medføre alvorlige skader.

Randsfjorden har steget 14,5 centimeter de siste to dagene, og nivået ligger fortsatt 70 centimeter under såkalt middelflom.

Les mer

I dag starter båtsesongen - Per fra Grua var førstemann i Røykenvik

LES OGSÅ:

Øvrige vassdrag

Fra NVE torsdag ettermiddag:

Trysilelva er på oransje nivå onsdag. Det er fremdeles snø igjen og dagens værprognoser en betydelig nedbør fredag. Med dagens prognoser ventes vannstand noe lavere enn i 2014, men på høyt oransje nivå.

Lokalt i mindre elver kan man få vannføringer på rødt nivå fredag/lørdag. Glomma er på oransje nivå ned til Rånåsfoss og er jevnt stigende. Med dagens prognoser forventes Glomma ved Rånåsfoss å kulminere lørdag 12 mai på et høyt oransje nivå. Lokalt i mindre elver kan man få vannføringer på rødt nivå fredag/lørdag.

Øyeren nærmer seg flom og prognosene nå gir høyeste flomvannstand på lavt oransje nivå neste uke.

Gudbrandsdalslågen ventes å nå oransje nivå i løpet av torsdag.

Mjøsa ventes ikke å nå gult flomnivå i løpet av helgen, men er stigende og vannstanden her ventes å være på sitt høyeste etter 17. mai.

I Drammensvassdraget er tilsiget på oransje nivå og økende onsdag morgen. Lokalt i mindre elver kan man få vannføringer på rødt nivå fredag/lørdag.

Av de store innsjøene har Sperillen kommet til oransje nivå og det ventes økning opp mot høyt oransje nivå. Også for Krøderen ventes økning opp mot høyt oransje nivå, med forventet høyeste vannstandsnivå over nivået fra 2013.

Mjøndalen har hatt flom siden tirsdag og ventes å nå oransje nivå i løpet at de neste dagene. Det ventes at elva her kan bli større enn 2013, men lavere enn 2007. I øvre deler av Numedalslågen og Skiensvassdraget har mindre elver og bekker oransje nivå og det ventes fortsatt noe økning. Hovedelvene ventes likevel ikke å komme over gult nivå.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.