NVE: – Flomsikring vil koste 69,8 millioner kroner

Flomsikring av Brandbu vil koste snaue 70 millioner kroner, hvorav Gran kommune må betale 20 prosent, skriver NVE i sitt planforslag som nå er sendt kommunen til lokal høring.