– Flomsikringa er et av de største og mest komplekse sikringstiltakene vi har hatt i vår region

Etter år med planlegging, forberedelser og venting er nå de fysiske arbeidene med å flomsikre Brandbu i gang. Det betyr at bygdefolket må forberede seg på et par år med anleggsarbeid framover.