Gratulerer med sosialarbeiderdagen til alle vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger og velferdsvitere!

Sosialarbeidere står opp for folk som står i vanskelige livssituasjoner, og vår oppgave som fagforening er å stå opp for deg som står opp for andre. FO Innlandet står opp for trygghet, og vi er stolte av jobben du gjør hver dag.
Jo mer bustete det ser ut rundt oss, med kriger, klimakriser og pandemier, jo mer trengs sosialarbeiderkompetansen du bidrar med, og desto viktigere er det å ha en fagforening i ryggen.

Våre 2550 medlemmer i Innlandet bidrar med fagkunnskap, verdier og yrkesetiske prinsipper som skal la alle innbyggerne få ha menneskeverdet sitt respektert i møte med velferdstjenestene. Vårt mål er å formidle tru på at vi alle kan bidra positivt til ei felles framtid.

Årets fokus for den internasjonale sosialarbeiderføderasjonen er å bidra til utvikling av nye globale verdier, strategier og praksis som bygger tillit, sikkerhet og framtidstro. Store visjoner å realisere på tampen av pandemien i et stridig og spent Europa. Vi skal gi omsorg til planeten og folka som bor her. Sosialarbeiderne i Innlandet skal sette store vyer ut i praksis i dalstrøk, fjellstrøk og flatbygder, også når livsgrunnlaget vårt er truet av pandemi, konflikter, atomtrusler og miljøødeleggelser.

Sosialarbeiderens kjernekompetanse er kunnskapen om hva som kan skape og opprettholde sosiale problemer, og hva som kan bidra til å løse dem. Vi har mye å gripe fatt i, for å bidra til et godt liv i Innlandet!

På den internasjonale sosialarbeiderdagen den 15. mars står vi sammen i kamp for å opprettholde og videreutvikle likeverdssamfunnet; vi skal ikke la noen stå igjen.