Det er mange saker som skal opp til debatt, men det er nok utvilsomt bompengesaken som engasjerer folk flest mest. Det er kveldens siste sak, og det er vanskelig å forutse hva klokken vil være innen man er klar for å gå løs på den.

Se tidslinje over saken nederst i artikkelen!

Imens kan du lese de siste sakene vi har hatt om saken:

Dette er sakslisten:

53/22 Referatsak

Orienteringer

54/22 Rapport per 1. tertial 2022

55/22 Innspill til togtilbudet fra 2024 fra Jevnaker kommune

56/22 Interkommunalt samarbeid advokattjenester

57/22 Kulturmidler - grunntilskudd og refusjon av kommunale avgifter 2022

58/22 Mandat for oppvekstambassadørene

59/22 Oppgaveportefølje 2022 –justering av planstrategimatrise, fremdrift og ressurser

60/22 Oppnevning av vigsler

61/22 Reglement for barn og unges kommunestyre - revidering

62/22 Tildeling av adressenavn i Jevnaker kommune – planområdet Brenteberga

63/22 Tilstandsrapport for barnehagene og skolene 2022

64/22 Valg av ny observatør Hadeland og Ringerike avfallsselskap (HRA)

65/22 Visit innlandet - fornyelse av avtale

66/22 Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034 -høring

67/22 Klage på takstvedtak - bompengeinnkreving E16 Eggemoen -Olum

Spørsmål til ordfører

Tidslinje over bompengesaken:

Det er Jevnaker kommune som står for sendingen. Sakspapirene finner du her.