(Oppland Arbeiderblad): – Jeg kjenner til at folk har sluttet for å være sikker på å få ferie, sier Marianne Nielsen. Hun er ansattes representant i styret i Sykehuset Innlandet (SI).

Styret hadde nettopp fått høre fra flere tillitsvalgte om økende rekrutteringsproblemer og betydelig slitenhet blant ansatte etter langvarig pandemiinnsats.

Ved sin side i styrerommet i Brumunddal hadde Nielsen hovedverneombud i helseforetaket, Elin Seierstad. Sistnevnte minnet om at strikken for arbeidsbelastning var strukket i lengste laget før pandemien, etter bemanningsreduksjoner i foretaket.

– To år med pandemi har ikke akkurat gjort belastningen mindre, sa hun.

Ikke normalt

Seierstad minnet styret om at situasjonen er langt fra normal selv om koronaviruset har sluppet taket i befolkningen.

– Vi står overfor et stort etterslep etter pandemien, påpeker Seierstad, som beskriver at mange ikke rekker matpause eller toalettbesøk, og at mengden av arbeidsoppgaver ved sykehusene fører til dårlig samvittighet blant ansatte.

Om få uker venter en sommerferie som kanskje er viktigere enn noen gang for at pandemislitne helsearbeidere skal hente nye krefter for gå løs på det nevnte etterslepet.

Da passer det dårlig at SI sliter mer enn noen gang med å få tak i kvalifiserte vikarer.

– Vi er veldig bekymret for sommerferieavviklingen, sier hovedverneombud Seierstad.

Kommunene lokker

Fra sykepleierstanden rapporteres det nå at mange slutter i sykehusets tjeneste. Flere velger seg ut i kommunene der det i økende grad tas i bruk økonomisk bonus for å rekruttere, sa Anne Bi Hoffsten, tillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund.

Hun peker på at det nasjonalt mangler 7000 sykepleiere og 2600 helsefagarbeidere. Det sier litt om hvilke rekrutteringsutfordringer helsevesenet står overfor.

Hoffsten la vekt på å beholde dem man har. Også hun kom inn på viktigheten av ferie.

– Det er risiko for å miste flere når ferier forkortes i begge ender og man i tillegg helst burde ta ekstravakter. Folk ønsker forutsigbarhet når det gjelder ferieavvikling, sier hun.

– Står vi nå, etter pandemien, foran den viktigste sommerferien noensinne, Marianne Nielsen?

– Det kan du si. Men alle ferier er viktig. At noen slutter for å være sikker på å få ferie er kanskje et uttrykk på at de er sikker på å få seg jobb et annet sted, sier Nielsen.

Kostbar sommer

Sykehuset Innlandet tar i bruk økonomiske virkemidler for å håndtere sommerutfordringene. Det innebærer overtid og ekstravakter i egne rekker. HR-direktør Cecilie Dobloug Nyland legger ikke skjul på at dette ikke er ideelt.

Sommeren kommer med andre ord til å bli kostbar for Sykehuset Innlandet. Det er usikkert hvor mye foretaket vil få kompensert for pandemikostnader i 2022. Basert på dette foreslo administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard å nedjustere prognosen fra 40 millioner i overskudd, til null.

– Realistisk sett er dette det beste vi kan klare. Klarer vi et nullresultat skal vi være veldig, veldig fornøyde, sier Andersgaard.