Foreldre i Lunner og Gran slipper å betale for barnehage og SFO – Jevnaker vurderer spørsmålet senere

Både Lunner og Gran kutter avgiftene for plass i kommunale barnehager og på SFO så lenge de er stengt.