Gå til sidens hovedinnhold

Foreldregruppen: Innbyggerforslaget – noen presiseringer

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vårt innbyggerforslag har foreløpig samlet inn ca. 450 underskrifter.

Det viser at mange i bygda deler vår dype bekymring for kommunens økonomi.

Ordfører uttrykker forundring i en artikkel lagt ut på hadeland.no 26.mars for at vi foreslår et «sykehjemsvedtak» når vi er bekymret for skolene.

Les også

Frykter for lite penger til skolene: – Det handler ikke om hvor man bygger sykehjem

Videre er både ordfører og varaordfører enig i at det ikke er hold i våre økonomiske bekymringer.

Varaordfører Oulie sier også at siden vi foreslår en ombygging av dagens Skjervum samt et nybygg til de somatiske avdelingene og intermediære avdeling vil dette ikke utgjøre den store forskjellen på økonomien.

Ordfører Thorsen synes også det er problematisk at man (vet ikke om dette omfatter oss?) tror lokaliseringen av sykehjemmet vil være avgjørende for økonomien til kommunen framover.

Hun uttaler også at «Den automatiske koplingen mellom kostnad og beliggenhet har festet seg hos noen, og det er det ikke noe belegg for. Det handler om hvordan og hva man bygger, ikke hvor, sier ordføreren». Vi er heller ikke her sikre på om vi som foreldregruppe omfattes av hennes tanker om at «noen» har en «automatisk» kobling.

Leder i Gran Bygdeliste Morten Hagen er imidlertid klar på at han deler vår bekymring og sier også at hans parti vil støtte vårt innbyggerforslag når dette kommer til behandling i kommunestyret. Dette er vi selvsagt glad for.

Vi er også fornøyd med at vi blir tatt på alvor og ser fram til møter med både Hagen, Thorsen og Oulie.

Siden Thorsen og Oulie verken er bekymret for Gran kommune sin økonomi, eller den totalramme med påfølgende lånebehov prosjektet på Sagatangen ser ut til å få, og tror at vi har foreslått å flytte prosjektet opp til Skjervum mener vi at noen presiseringer må til:

Ut fra fyldig omtale gjennom flere år fra innleid ekspertise, rådmann og de fleste politikere har vi oppfattet en enighet om at selve byggekostnadene vil bli de samme med å bygge nytt på Skjervum eller Sagatangen. Videre registrerer vi at tomtekjøp på Sagatangen foreløpig har kostet kommunen knappe 50 millioner.

Med dette som objektive rammer er altså vårt forslag at kommunestyret ber rådmann utrede kostnader ved å rehabilitere dagens Skjervum til omsorgsboliger samt at det bygges en ny pleiehjemsdel til å huse intermediær og somatiske avdeling(er). Videre at annen nødvendig infrastruktur fordeles mellom rehabilitert og nytt bygg.

Dette fører da til at behovet for nybygg blir omtrent det halve. Videre har vi tatt utgangspunkt i at dagens Skjervum ombygges da teknisk stand samt takhøyde kan ifølge en faglig akseptert tommelfingerregel beregnes å koste ca. halvparten av pris for et tilsvarende nytt bygg. Selvsagt en del usikkerhet her.

Legger man dette til grunn samt salg av dagens eiendomsmasse på Sagatangen mener vi at muligheten for en betydelig innsparing absolutt er til stede. Viktig å ta med at satsene for tilskudd fra Husbanken er de samme om man rehabiliterer eller bygger nytt. Vi mener da at ikke bare kan totalprisen gå kraftig ned. Andelen frie lån av totalen vil også kunne senkes betydelig.

Vi har altså slett ikke foreslått å stoppe dagens prosjekt på Sagatangen og flytte dette til Skjervum.

Nei, vi ber kommunestyret pålegge at Rådmannen skal utrede dette i lag med mange andre bestillingersamme kommunestyre har gitt han.

Når dette er gjort er det kommunestyret selv som må bestemme hva som skjer.

Det framstår åpenbart for oss at hvis kommunen ender opp med å bruke så mye penger, med en så høy andel lån som dagens Sagatangenprosjekt ser ut til å ende på vil det ikke være penger av betydning til noen av skolene våre (eller for den saks skyld noen andre eiendommer) i mange år framover.

Man er også på vei til å nå høyeste sats for eiendomsskatt og kommunen mister hele tiden innbyggere så der finnes rett og slett ikke penger på mange, mange år. Gitt at våre «påstander» ovenfor har et snev av sannhet i seg kan vi ikke forstå at noen kan være imot at dette faktisk utredes. Slik saksgangen nå er om Sagatangen kan vi heller ikke se at en slik utredning vil forsinke et lenge etterlengtet og nødvendig prosjekt.

Alle som er enige med oss skriv under innen Tirsdag 6.april da vi planlegger offisielt å levere inn forslaget med underskriftslistene Onsdag 7.april.

Med de beste ønsker om en god påske til alle som leser dette.

På vegne av foreldregruppen

Les også

Foreldregruppe vil ha Skjervum-utredning opp til politisk behandling: – Vi mener alvor på vegne av våre barn

Kommentarer til denne saken