Aldersgrensen for helseattest heves for eldre bilførere

Nå er aldersgrensen for å få helseattest hevet fra 75 til 80 år, og varigheten av helseattesten økes fra to til tre år.

DEL

I en pressemelding sier samferdselsminister Jon Georg Dale at eldre i dag er friskere enn tidligere, og de har lang erfaring med å kjøre bil.

– Derfor er det viktig å tilpasse regelverket etter dagens situasjon, og vi ønsker å gi eldre bilførere en enklere hverdag. Derfor vil vi forenkle dagens regler for helseattest for eldre bilførere, sier Dale videre.

LES OGSÅ:

Skal slippe kognitive tester

I tillegg skal friske eldre nå slippe å ta kognitive tester dersom det ikke er behov for det.

– Vi ønsker også at de eldre skal slippe å ta mange unødvendige tester. Derfor har vi gitt Helsedirektoratet i oppdrag å informere fastleger og fylkesmenn om at kognitive tester kun skal benyttes ved mistanke om kognitiv svikt, sier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug.

Listhaug sier videre at vi får et system som er mindre byråkratisk.

– Bilen er kjempeviktig for mange eldre, spesielt i distriktene, og det er mye stress og bekymringer for en del eldre med det systemet som har vært, sier Listhaug.

LES OGSÅ: Førerprøven ikke unntatt i nye fraværsregler for føreropplæring

Bakgrunn

Bakgrunnen for endringene er en rapport levert av Vegdirektoratet og Helsedirektoratet. Her anbefalte de å heve aldersgrensen for helseattesten til 80 år. Fram til nå har man etter fylte 75 år måttet gjennomgå helseundersøkelse hos lege.

Hvis du da oppfylte helsekravene, ga legen deg en helseattest med gyldighet inntil 3 år. Etter fylte 78 år fikk du helseattest med varighet inntil 2 år.

– Vegdirektoratet og Helsedirektoratet har påpekt har bilførere over 75 år har fått betydelig redusert ulykkesrisiko. Gjennom endringene vi nå innfører vil de eldre få en enklere hverdag, samtidig som trafikksikkerheten er godt ivaretatt, sier Dale.

Endringen trådde i kraft 19. juni.


Artikkeltags