Mann kjørte på feil side av vegen med høy promille

Artikkelen er over 1 år gammel

En mann i 40-årene ble tatt med 2,56 i promille i Brandbu en februarkveld i 2018. Nå har han fått sin dom i Gjøvik tingrett.

DEL

Mannen, som er hjemmehørende i Gran kommune, dømmes for overtredelse av vegtrafikkloven etter å ha ført motorvogn mens han var påvirket av alkohol og for å ha ført motorvogn uten å inneha gyldig førerkort for vedkommende gruppe av motorvogner.

Siktede avga en uforbeholden tilståelse i retten og har samtykket i tilståelsesdom.

I skjerpende retning vektlegges det faktum at vedkommende var tydelig beruset, og kjørte på feil side av vegen over en ikke ubetydelig strekning. Han er dessuten dømt for liknende forhold tidligere. Saken har av ukjente årsaker blitt liggende hos politiet. Den var ferdig etterforsket i mai 2018, og påtaleavgjort først i mars 2019.

Så lang behandlingstid skal komme siktede til gode. Straffen skulle etter rettens oppfatning vært 50 dager, men er redusert til 36 basert på tilståelsesrabatt og lang saksbehandlingstid.

Han ble dømt til 36 dager i fengsel og en bot på 24.000 kroner.

Artikkeltags