Møte om lokal sauenæring i 2017 og framtida

Kjetil Ulset: Vil fortelle om erfaringene fra 2017 under møtet på Bergslia 7. februar. Arkivfoto.

Kjetil Ulset: Vil fortelle om erfaringene fra 2017 under møtet på Bergslia 7. februar. Arkivfoto.

Onsdag 7. februar arrangeres det møte på Bergslia om beitesesongen 2017 og planer framover.

DEL

På programmet står hendelsesforløpet i beitesesongen 2017 og ulveangrepet. Kjersti Andresen fra landbrukskontoret for Hadeland, skadefellingsleder Kjell Bakken og Jon Petter Bergsrud fra Statens naturoppsyn orienterer.

Kjetil Ulset, leder i Gran sauebeitelag vil si litt om erfaringene fra 2017 og litt om rovdyrpolitikken.

Pål Kjorstad, Oppland sau og geit, vil orientere om beredskapsplaner for sauenæringa framover i forhold til rovdyrangrep, den enkelte saueprodusents ansvar og saubeitelagenes ansvar.

Det blir også en kort orientering om FKT-prosjektet til Bondelaget, Bonde- og småbrukarlaget og NSG, ved prosjektleder Per Fossheim.

Arrangør er Landbrukets Fagråd Hadeland, faggruppe sau, i samarbeid med saubeitelagene.

Artikkeltags