Lunner–Gran brann og redning har et prosjekt, «Trygt hjem for alle», som de gjerne vil informere mer om.

Onsdag 29. august inviteres alle interesserte til et informasjonsmøte under Duar'n på Lidskjalv. Arrangører er Frivilligsentralen, Hjelpemiddelsentralen, Nasjonalforeningen for folkehelse, Demensforeningen Hadeland–i tillegg til brannvesenet.

– Alle kommuner har en hjelpemiddeltekniker. Hjelpemidler kan fås på utlån via Nav. Vi har utstyr for eksempel for dem som har utfordringer med hørsel. De fleste bruker ikke høreapparat om natta, men vi har en alarm som dirrer under madrassen hvis brannalarmen går, forteller Knut Raknerud som et eksempel på hva som finnes av utstyr.

Trygt hjem for alle

– Vi har fått mange henvendelser etter at vi startet opp prosjektet «Trygt hjem for alle». Folk ønsker informasjon og mer kunnskap om hjelpemidler og tiltak man kan gjøre for å øke brannsikkerheten i eget hjem eller hos kjente man er litt bekymret for. Mange ønsker å bo lengst mulig hjemme, forteller Bjørg Lomsdalen Næss, som har en nyopprettet prosjektstilling i lokalt brannvesen for å drive med brannforebygging.

Hun anbefaler også folk å sjekke med sine forsikringsselskap om hva de yter i forbindelse med service eller utskifting av brannslokkingsapparat.

– Dessuten er det viktig å bry seg om naboer, venner og familie har utstyr som forebygger brann og som virker hvis det skjer noe. Hyppige brannårsaker er matlaging på komfyr og i steikeovn, vedfyring og levende lys. Komfyrvakt er viktig og det er også viktige sjekkpunkter ellers i boligen, noe vi vil informere om onsdag 29. august, forteller Næss.

Mer informasjon

– Mange vet ikke at de kan søke om hjelpemidler og at det er gratis å låne. Det finnes trygghetsalarm med brannvarsler. På møtet onsdag blir det også med ergoterapeut som vil fortelle mer om søknadsprosessen, opplyser Knut Raknerud.

På vegne av Frivilligsentralen oppfordrer Marianne Orvang alle interesserte om å komme på møtet. Orvang er for øvrig også nye leder Hørselhemmedes Landsforbund Hadeland, ei av målgruppene for informasjonsmøtet onsdag.