Lokal motstandskamp under lupen

INNLEDER: Cato Bunkholdt foredrar om lokalt motstandsarbeid under siste verdenskrig, 23. mai.

INNLEDER: Cato Bunkholdt foredrar om lokalt motstandsarbeid under siste verdenskrig, 23. mai. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Motstandskampen på Hadeland under andre verdenskrig er tema når Lunner historielag inviterer til temamøte tirsdag kveld, 23. mai.

DEL

Lunner: Cato Bunkholdt fra Lunner står for det faglige innholdet under denne siste temakvelden før sommerferien, i regi av historielaget. Sted er auditoriet ved Lunner ungdomsskole.

Det er vanskelig å si når motstandskampen begynte og når den sluttet. Derfor tar han ikke for seg bare krigsårene, men også tiden både før og etter.

– Bunkholdt har gjennom lang tid arbeidet med å samle inn og systematisere stoff og også bilder fra denne tidsepoken. Bøker, dagbøker, avisoppslag, offentlige dokumenter og annet skriftlig materiale har vært viktig dokumentasjon. Det samme gjelder ulike former for samtaler/intervju og mer muntlige overleveringer. Følelser, solidaritet og samhørighet, fortid og nåtid, helter og tapere. Dette sammen med ulike kilder og ulike analyser og tolkninger, tilsier at det å samle og systematisere dokumentasjon om motstandskampen byr på mange utfordringer. Forhåpentligvis vil temakvelden gi forsterket og kanskje også ny kunnskap både hos de frammøtte og hos foredragsholder, skriver Lunner historielag i en pressemelding.

Artikkeltags