Han vokste opp på Madagaskar og har vært tilbake flere ganger, blant annet i fjor da det var 150 års jubileum for norsk misjon på øya.

Aasen har jobbet for NMS i Hedmark, og de siste 11 årene har han vært sokneprest i Nannestad.

På misjonsfesten deltar Oppdalen musikklag. Det blir utlodning og bevertning. Lunby og Oppdalen misjonsforeninger for Det norske misjonsselskap (NMS) er vertskap.

Ta gjerne med lysestumper om du har. De blir det fine lys av på Knausen Lysstøperi.

På søndag deltar vi på gudstjeneste i Lunner kirke på formiddagen.

Vi får besøk av Arnfinn Bjørgen fra Misjonsselskapet mens det er William Bøhler som er forrettende prest. Arne Haugestøl bidrar med sang. Etter gudstjenesten er det kirkekaffe i Kirkestua.