Onsdagsmøte om energi og klima

Klimapådriver Kristin Molstad

Klimapådriver Kristin Molstad Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Onsdag arrangeres det «workshop» i Hadelandshagen, der temaet er «Bærekraftig næringsliv og verdiskapning».

Gran, Lunner og Jevnaker kommuner skal utarbeide en felles regional plan for energi og klima på Hadeland for 2018–2021. De regionale strategimålene og handlingsplanen skal innarbeides i kommunenes egne planer, og danner grunnlaget for hvordan kommunene skal jobbe med energi og klima i de neste fire årene.

– Gran, Lunner og Jevnaker kommuner ønsker å engasjere næringslivet i utviklingen av strategier og tiltak for hvordan vi kan skape et mer bærekraftig og klimavennlig Hadeland, opplyser klimapådriver Kristin Molstad.

Innledning av fylkesordføreren

Innledninger om kveldens tema skjer ved fylkesordfører Even Hagen, om næringslivets rolle i det grønne skiftet. Torhild Solbakken, Norsk Turistutvikling, tar for seg bærekraftig reiseliv i praksis, og tømrermester John Olav Sigvartsen, gründer av JOS-Bygg, foredrar om digitalisering og ny teknologi i byggebransjen.

– Vi har valgt å løfte fram reiselivet spesielt i denne workshopen. 2017 er FN-året for bærekraftig turisme og et nasjonalt satsingsområde. Torhild Solbakken fra Norsk Turistutvikling vil holde et innlegg om hva er bærekraftig reiseliv i praksis og mulighetsrommet for norske reiselivsaktører til å bruke dette som konkurransefortrinn i årene framover, opplyser Kristin Molstad.

Gruppearbeid om reiseliv

– Siste del av workshopen vil det bli gruppearbeid hvor vi ønsker at én av gruppene jobber spesielt med klima, energi og bærekraft knyttet til reiseliv, og gi innspill på hvordan hadelandskommunene og reiselivsnæringen kan utvikle et mer bærekraftig reiseliv i regionen. Vi håper derfor reiselivsaktører på Hadeland har interesse for og anledning til å delta, sier klimapådriver Molstad.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags