Randsfjordmuseet og Fortidsminneforeningen, avdeling Vest-Oppland, arrangerer møtet. De har invitert Erlend Mæhlum, malermester og treårig stipendiat i tradisjonelle malingsteknikker på Norsk håndverksinstitutt, til å holde foredrag.

Mæhlum vil snakke om forskjellige typer maling, forberedelser og problemer som kan oppstå. Etter foredraget blir det diskusjon, med muligheter for spørsmål.

Folkemøte er navnet på en serie foredrag om bygningsvern. Hensikten er å lære av hverandre og av foredragsholdere. Folkemøte skal også fungere som en møteplass hvor alle skal føle at de er en del av et miljø og knytte nyttige og hyggelige kontakter.

Lars Stålegård ved Hadeland Folkemuseum kan gi ytterligere informasjon om temamøtet 8. mai.