(Oppland Arbeiderblad)

Styret i Helse Sør-Øst har vedtatt at Mjøssykehuset skal bygges i Moelv i Ringsaker kommune.

Avgjørelsen ble tatt i Helse Sør-Østs styremøte torsdag formiddag. Vedtaket skal godkjennes av helseministeren Ingvild Kjerkhol (Ap) i foretaksmøte i løpet av høsten.

I likhet med styret i Sykehuset Innlandet, var det heller ikke håp om et enstemmig vedtak i Helse Sør-Øst. Spørsmålet var om flertallet for Mjøssykehuset i Moelv ville holde.

Flertallet holdt med seks mot fire stemmer i styret.

– Jeg har fått med meg vedtaket som styret i Helse Sør-Øst har fattet i dag. Som det fremgår av vedtaket vil Helse Sør-Øst nå oversende saken til Helse- og omsorgsdepartementet. Jeg vil sette meg nærmere inn i vedtaket og følge opp saken, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til OA.

Styreleder Svein Gjerdrem, Einar Lunde, Harald Vaagaasar Nikolaisen, nestleder Nina Tangnæs Grønvold, Bushra Ishaq og Kristin Vinje sikret et flertall for Mjøssykehuset.

Peder Kristian Olsen, Lasse Sølvberg, Kristen Brubakk og Christian Grimsgaard støttet nullpluss-alternativet.

Ikke enstemmig

Ordfører Stian Olafsen (Ap) i Vestre Toten er naturlig nok skuffet over vedtaket.

– Det er ikke uventet at de har gått for å bygge Mjøssykehuset i Moelv. Jeg kan ikke sitte her og si jeg er overrasket, men jeg biter meg merke i at det er veldig stor uenighet i vedtaket, sier han til OA og fortsetter:

– Det er ikke sånn at det er noen enstemmighet i at dette vedtaket er det beste.

Ordføreren er klar på at han fortsatt mener det er helt feil å samlokalisere psykiatri og somatikk, og at de står på det samme.

– Vi mener fortsatt det er feil måte å prioritere den pasientgruppa, som vil få færre sengeplasser, dårligere tilbud, og vil havne mellom kommuner som ikke skal drive spesialisthelsetjeneste og et sykehus som ikke har plass til dem.

Olafsen viser til at det ikke er noen nedadgående kurve i antall mennesker som har behov for psykiatrisk hjelp.

– At vi skal kutte så mange sengeplasser får jeg ikke til å gå opp, og det gjør heller ikke fagfolkene på Reinsvoll. Det har vært alt for lite fokus på Reinsvoll og Sanderud, og det har vært en skog av taushet når det gjelder å få svar på det. Og det mangler vi fortsatt, sier han.

Heiser flagget når det står klart

Ordfører i Etnedal og regionrådsleder i Valdres, Linda Mæhlum Robøle (Sp) sier hun har hatt troa på at det ville bli Mjøssykehuset hele veien.

– Det er mange grunner til det, og det er åpenbart den beste løsningen samlet sett, sier hun til OA.

Hun viser til at det vil bli en attraktiv arbeidsplass, og at pasienter og brukerne har pekt på dette i mange år.

– Jeg tror innbyggerne i Innlandet for lengst har fått en oppfatning om at dette er bestemt, og det har de rett i. Det er bestemt opptil flere ganger at det skal bygges, og nå er det i tillegg vurdert opp mot referansealternativet.

Robøle sier videre at hun ikke er overrasket over at det ble Mjøssykehuset, men at det ikke var noen selvfølge at det ble det.

– For ting skal vedtas endelig. Nå skal helseministeren også stadfeste vedtaket i foretaksmøte, og deretter er det jo spørsmål om finansiering og bygging.

I Etnedal var det torsdag kommunestyremøte, og ordføreren formidlet resultatet der.

– Jeg sa vi burde klappe, men vi bevilger også i hvert fall kake når helseministeren har stadfestet vedtaket, og så får vi heise flagget når det er bygget, sier hun.

– Et signal

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap) er fornøyd med avgjørelsen som ble tatt torsdag.

–Jeg synes det er en klok beslutning. Det er jo ingen overraskelse at jeg synes det, men vi har vært spente. At det ender opp med 6-4 i styret er et klart signal, sier han til OA.

Videre sier Hagen at han er glad for at flertallet lyttet til innspillene fra fylkestinget, lytterutvalg og flertallet av kommunene.

– Nå håper jeg at helseministeren også lytter til styret, sier han.

Også ordfører Randi Eek Thorsen (Ap) i Gran er fornøyd med utfallet.

– Jeg vil uttrykke min store glede og lettelse over at det ikke ble utsatt nok en gang, sier hun til OA

Thorsen sier det er viktig for Innlandet at det er Mjøssykehusmodellen som ble valgt.

– Som ordfører i Gran er det også veldig viktig for Hadeland, for i det ligger det et lokalmedisinsk senter her.

Ordfører Torvild Sveen (Sp) i Gjøvik sier det er bra at styret i Helse Sør-Øst nå kommer med en beslutning, slik at en kan ta fatt på en ny etappe.

– Nå starter jobben med å overføre vedtaket til regjeringen, som skal fatte en beslutning. Jeg håper helsestatsrådene følger opp den beslutningen som er fattet, sier han.

Stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand (Sp) sier til OA at de er glade for vedtaket.

– Det er i tråd med Oppland Senterparti at man går for nytt sykehus i Moelv. Nå avventer vi videre prosess og konklusjon i foretaksmøte med helseministeren, sier hun.

Har allerede bedt om møte

Stortingsrepresentant Rune Støstad (Ap) opplyser til OA at han allerede har bedt om et møte med helseministeren for å følge opp vedtaket med henne.

– Jeg er veldig glad for vedtaket. Dette har vi jobbet for i mange år, og nå har Helse Sør-Øst landet det som vi har jobbet for. Nå vil vi få et av landets mest moderne sykehus, og det fortjener pasientene i Innlandet, sier Støstad.

Han sier at de har vært spente, og at de har jobbet intenst den siste tiden ved at de blant annet har hatt møter med ledelsen i Helse Sør-Øst, helseministeren og statsministeren.

– Beslutningen er som vi hadde håpet på, og som vi forventet. Og så er det bra at det ble et flertall, og at styrelederen ikke trengte å bruke sin dobbeltstemme denne gangen. Det gjør vedtaket tydeligere.

Uenighet blant styremedlemmene

Da styremøtet ble satt klokken 09.15 torsdag var det et stort oppmøte. Styreleder Svein Gjerdrem ba om at publikum verken buet eller klappet, men understreket at han hadde respekt for at det var en viktig avgjørelse for Innlandet.

Gjerdrem påpekte også at en lånesøknad ikke var et tema på dette møtet.

– Vi søker ikke om lån nå. Det er ikke et spørsmål om «no return», sa Gjerdrem da styremedlemmene hadde redegjort for sine standpunkt.

Flere styremedlemmer varslet at de vurderte å stemme for utsettelse. Styremedlem Peder Kristian Olsen ga uttrykk for sin uro om prosessen. Han ville utsette avgjørelsen av hensyn til den administrative prosessen.

Ansattvalgt styremedlem Christian Grimsgaard presenterte før avstemningen et forslag med en alternativ ordlyd om nullpluss-alternativet. Forslaget falt.

Styremedlem-kollega Einar Lunde pekte på at det var risiko ved begge alternativene.

– Men det er også en risiko ved beslutningsvegringen. Jeg mener vi har det vi trenger for å fatte en beslutning. Arbeidet som ligger bak Moelv-alternativet veier fremdeles tungt for meg, sa han og ga sin tilslutning til Mjøssykehus-alternativet.

Styremedlem Lasse Sølvberg støttet ikke forslaget fremlagt fra administrasjonen.

Les også

Innlandets viktigste vedtak

Styremedlem Harald Vaagaasar Nikolaisen støttet storsykehuset.

– Nullpluss legger opp til et høyt ambisjonsnivå med pengebruk. Dette er kanskje det svakeste punktet i rapporten. Når det gjelder byutvikling er det vanskelig å se at det har mye å si for avgjørelsen. Stordriftsfordelene er de klart viktigste punktene som taler til fordel for Mjøssykehuset.

Tre åpenbare risikoer

Nestleder Nina Tangnæs Grønvold mente det var tre åpenbare risikoer som hang over saken om ny sykehusstruktur: Rekruttering, økonomisk bærekraft og prosessrisiko.

Hun sa videre at hun mente begge alternativene hadde store utfordringer, men ga uttrykk for at hun helte mot Mjøssykehuset.

Ansattvalgt styremedlem Bushra Ishaq støttet også Mjøssykehuset.

Styremedlem Kirsten Brubakk ga sin tilslutning til nullpluss-alternativet.

Hun mente det blant annet vil være krevende å omstille mot nytt sykehus, samtidig som det skal spares penger. Brubakk pekte videre på det allerede er vanskelig å rekruttere helsepersonell, og mener det vil bli enda vanskeligere med Mjøssykehuset i Moelv.

Økonomi og rekruttering

Flere styremedlemmer har tatt opp spørsmålet om økonomi, ved begge alternativer.

– Økonomien er utslagsgivende for meg, men det er også rekruttering og familjø. Jeg tror ikke rekrutteringen handler om kun reisevei, men også et samlet og godt fagmiljø. Det veier tungt for meg å se til robuste fagmiljøer, sa Kristin Vinje.

Ansattvalgt styremedlem Christian Grimsgaard påpekte at han så på utfallet av dagens styremøte som et råd til regjeringens beslutning.

– Et sykehus utenfor der man bor vil prege rekrutteringen, sa han og fastholdt sitt nei til Mjøssykehuset på grunn av at han mente det var mest risiko knyttet til dette alternativet.