Gå til sidens hovedinnhold

Forslag om dramatisk økt foreldrebetaling i Hadeland kulturskole

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Rådmann og Ap/Sp forslår å øke foreldrebetalingen for elevplasser i kulturskolen med mellom 17,4 og 25% fra 2022.

Begrunnelsen er at det er så billig i Hadeland kulturskole sammenlignet med kommuner det er nærliggende å bruke som sammenlikningsgrunnlag. Rådmannen glemmer imidlertid å se på hva tilbudet til den enkelte elev omfatter i form av undervisningstid, opplegg, fellesaktiviteter og oppfølging gjennom opplæring og aktiviteter i eksempelkommunene. Rådmann og politikere har åpenbart bare sett på prislister og ikke på hva tilbudet inneholder av kvalitet. Derfor får de det svaret de ønsker: her kan man bedre budsjettbalansen i kommunen og la foreldre betale for det.

Hva koster så kulturskolen i kommuner som brukes for å forsvare en dramatisk økning i foreldrebetaling og i noen få andre kommuner?

I Oslo er elevavgiften i år kr. 2 036, i Ullensaker kr. 3 300 mens en elev betaler kr. 5 280,- i Asker. I Asker omfatter tilbudet 45 min individuell opplæring per uke mot 20–25 min i Ullensaker. Begge steder er det samspill/gruppeundervisning i tillegg.

Tabellen under viser en oversikt over betaling i de kommuner rådmannen hevder forsvarer den dramatiske prisøkningen:

Kulturskole


Elevavgift 2020/21 per år


Tilbudets omfang


Hadeland kulturskole


 • Kr. 3 235,- instrument. Kr. 2 400,- grupper
 • Forslag 2022/23 per år: kr. 3 800,- instrument, kr. 3 000,- gruppe
 • Enkeltinstrumenter 25 minutter.
 • Visuelle kunstfag 1,5–2 t per uke
 • Gruppetid varierer.

Gjøvik

 • Kr. 3.440,- 2 720,- band 2.995,- visuell kunst (60 minutter for de yngste og 90 minutters økter)
 • 30 min, samspillsgrupper og andre tilbud i tillegg

Østre Toten


 • Kr. 3 858,-
 • Kr. 3 048,- elevplass gruppe
 • Alle andre tilbud kr. 957,-
 • Utvidet tilbud til elever i talentprogrammet. Individuell undervisning, med undervisning i gruppe, workshops m.m.

Vestre Toten


 • Kr. 3 630,-
 • Sanggruppe for barn 1.-3. trinn: kr. 2000,- per år
 • Skapende skriving: kr. 600,- for 12 ganger
 • Teater: 90 min: kr. 2400,- per år
 • 45 til 60 min: kr. 2000,- per år
 • Individuelle timer og oppfølging suppleres med samspill og teoriundervisning. Musikkundervisningen har breddeprogram, kjerneprogram og fordypningsprogram.

Jevnaker


 • Kr. 2 774,- / 3800,-
 • Kr. 2000,- / 1568,- teater
 • Kr. 1 284,- visuell kunst
 • Kr. 740,- dans
 • 22,5/ 30 min. per uke
 • 90/ 120 min. per uke
 • Undervisningen kan også foregå i samspillsgrupper og ensembler.


Hole


 • Kr. 3 606,-
 • Ikke off. opplysninger om undervisningstid eller opplegg.

Går en igjennom tilbud og pris, vil en finne at dagens satser i Hadeland kulturskole sannsynligvis reflekterer et gjennomsnittsnivå av pris på elevplass. Både Gjøvik, Vestre og Østre Toten har et mer omfattende opplegg enn Gran, med bl.a. lengre undervisningstid.

Om prisen økes med 17,4 til 25 %, er det åpenbart at kulturskolen vil framstå som urimelig kostbar i forhold til det tilbud skolen gir. Da skal foreldrene betale mer for et mindre omfattende tilbud enn det kommunene som rådmannen har brukt som argument for den dramatiske økningen tilbyr.

Det virker derfor mer rimelig å holde seg til deflatorreguleringer også i år for betalingssatsene for 2022.

Rådmannen hever sin øks og kutter ut en del av bevilgningen til kultur i Gran hvert år. Beløpet som går til kultur i Gran har i perioden 2015 til 2020 gått ned fra kr. 1 913,- til kr. 1 470,- per innbygger eller cirka 25 %. Intet annet område har blitt så sterkt redusert i Gran kommune. Kulturskolen er av områdene innenfor kultur som har fått de største reduksjoner. Bibliotek er et annet område for rådmannens øksing.

Nok en gang økses det i kulturbudsjett og kreves at foreldrene skal redusere sårskaden i Grans kulturtre.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.