Politiet ber om hjelp: - Vis hensyn langs skolevegene

VIL HA TRYGG SKOLESTART:- Sørg for oversiktlige skoleveier og vær påpasselig, oppfordrer politioverbetjent Jan Erik Solberg ved Gran og Lunner lensmannskontor.

VIL HA TRYGG SKOLESTART:- Sørg for oversiktlige skoleveier og vær påpasselig, oppfordrer politioverbetjent Jan Erik Solberg ved Gran og Lunner lensmannskontor. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Mandag 21. august er det skolestart. Politioverbetjent Jan Erik Solberg ved Gran og Lunner lensmannskontor ber alle være litt ekstra påpasselige langs distriktets skoleveger.

DEL

GRAN: Med en hær av smårollinger som snart skal entre til klasserommene, kommer Trygg Trafikk og politiet med en påminnelse om at folk må være sitt ansvar bevisst for å holde skoleveiene trygge.

– Skolene har ansvaret for å tilrettelegge for sikker atkomst ved sine områder. Skolevegen derimot, blir et fellesansvar, sier Solberg.

Spesielt gjelder det å sørge for god sikt og oversiktlige skoleveger.

Stuss hekken

Ivar Ringen, distriktsleder i Trygg Trafikk, sier i en uttalelse om trygge skoleveger at en økende utfordring er nordmenns hang til å vise at de har grønnere fingre enn naboen. Da gjerne med høye og tette hekker ved avkjørsler og store greiner som henger ut i vegkryss.

– Dette gjør det svært uoversiktlig for både bilister, syklister og gående. Å sørge for fri sikt langs vegene er så viktig at det er nedfelt i vegloven, og det er du som bor langs veien som er ansvarlig for god sikt ved vegkryss og ved avkjørsler, sier Ringen.

– De som bor langs en skoleveg må passe på at de ikke hindrer sikten, da det er et farepotensial ved gjennomkjøringer, sier Solberg.

For dem som måtte lure på hvilke regler som gjelder, viser Ringen til at hekk og gjerde ikke skal være høyere enn 50 centimeter ved avkjørselen din, og at du skal ha minst 20 meter fri sikt i hver retning langs gang- og sykkelveg når du står fire meter inn i avkjørselen.

Ta turen med barna

Solberg anmoder foreldre om å gå turen til skolen med barna et par ganger før de begynner, og gjerne et par ganger etter at skoleklokka har sagt ifra at feriedagene er over for denne gang.

– Da blir de tryggere på skolevegen, sier han.

I tillegg håper han at foreldre med skolebarn selv ikke bidrar til økt biltrafikk langs skolevegen.

– Jo færre kjøretøy, jo bedre. Bor dere i gangavstand til skolen kan dere la bilen stå, sier Jan Erik Solberg.

Artikkeltags