Første vaksinasjon i Gran skjer 5. januar: Beboere på Skjervum er først ut

Onsdag justerte Folkehelseinstituttet prioriteringen for vaksinasjon, og åpner opp for tidligere vaksinering av helsepersonell enn planlagt.