Thormod (24) deltar i NATO-oppdrag i Litauen

VOGNKOMMANDØR: Thormod Smedsrud fra Gran deltar i NATO-styrken i Litauen som fører av en bropanservogn.

VOGNKOMMANDØR: Thormod Smedsrud fra Gran deltar i NATO-styrken i Litauen som fører av en bropanservogn. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

De neste månedene er 200 norske soldater stasjonert i Litauen, som en del av NATOs styrke i landet. Én av soldatene er Thormod Smedsrud fra Gran.

DEL

RUKLA, LITAUEN: Under NATO-toppmøtet i Warszawa i fjor sommer ble det besluttet å forsterke alliansens nærvær i Baltikum.

– Vi skal være en beroligende styrke i området og vil samtidig vise at NATO fungerer, at vi har evnen til å stå sammen på tvers av landegrenser, sier Smedsrud på telefon til Hadeland onsdag ettermiddag.

Aleksander Hage, presseoffiser for de norske styrkene i Litauen, forklarer i en e-post at Norges deltakelse i operasjonen som kalles NATOs «Enhanced Forward Presence (eFP)» er et viktig bidrag for å vise vilje til kollektivt forsvar.

Ankom mandag

Den norske styrken består av om lag 200 soldater som er stasjonert i en militærbase i byen Rukla, omtrent midt i Litauen. NATO-styrken på stedet består av om lag 1000 soldater. Foruten Norge, er det soldater fra Tyskland, Belgia, Nederland og Litauen.

Ifølge Smedsrud, ankom de norske soldatene basen mandag denne uka. Hele oppdraget har i utgangspunktet en varighet på seks måneder. Smedsrud skal delta de første tre månedene.

I LITAUEN: Thormod Smedsrud er en av 200 norske soldater som de neste månedene er stasjoner i Litauen.

I LITAUEN: Thormod Smedsrud er en av 200 norske soldater som de neste månedene er stasjoner i Litauen. Foto:

24-åringen fra Gran har flere års erfaring i Forsvaret. Det startet med førstegangstjeneste i 2012, året etter startet han å jobbe som grenader (vervet soldat) på Rena. I 2015 tok han befalskurs og i dag jobber han som vognkommandør og lagfører. Det innebærer ukependling mellom Gran og Rena. Men de neste tre månedene er han altså stasjonert i Litauen.

– Her skal jeg være sjef på bropanservogna Leopard 1, en såkalt brolegger. Det er to mann på hver vogn. Min jobb er å styre og lese kart. Når jeg ikke er på vogna, er jobben min å være lagfører til fots, forklarer Smedsrud.

Han er opprinnelig utdannet maskinfører. Det var derfor en naturlig overgang til å bli vognfører.

NATOs «Enhanced forward presence»:

Den norske styrken i Litauen er oppsatt som en kompanistridsgruppe og har med seg en rekke kapasiteter:

  • Ni stridsvogner
  • Fem kampvogner
  • To stormingeniørvogner
  • To ingeniør-panservogner
  • To bropanservogner/broleggere
  • To bergepansere
  • Ildledervogner
  • Sekshjulinger
  • Gravemaskiner
  • Kommando- og kontrollvogner

Dette er første gang Norge utplasserer stridsvogner i en internasjonal operasjon.

Kilde: Forsvaret

Endret trusselbilde

NORGE DELTAR: I NATO-oppdrag i Litauen. Den norske styrken har med seg en rekke kapasiteter, som blant annet ni stridsvogner, to kampvogner og to bropanservogner.

NORGE DELTAR: I NATO-oppdrag i Litauen. Den norske styrken har med seg en rekke kapasiteter, som blant annet ni stridsvogner, to kampvogner og to bropanservogner. Foto:

Presseoffiser Hage opplyser at grunnen til å bistå de baltiske landene nå, er å vise NATOs evne til å ta inn over seg det endrede trusselbildet i Europa.

– Hvordan opplever dere som soldater dette endrede trusselbildet?

– Vi opplever at den militære aktiviteten trappes opp, det vises også i mediene. Selv om vi ikke kjenner det veldig på kroppen, kan vi oppleve at det er mer av uvanlige hendelser i øvelser nå enn tidligere. For eksempel har det blitt økt bruk av droner, da disse er blitt lettere tilgjengelig for allmennheten, sier Thormod Smedsrud.

Hjem til gården

Granasokningen trives godt i Forsvaret, men fra september skal han ha ett års permisjon. Planen er å prøve seg som gardbruker hjemme på Gran. Om det blir nye utfordringer i Forsvaret deretter, vil tiden vise. Smedsrud holder dørene åpne.

– Jeg er absolutt åpen for å bruke mer tid i Forsvaret. Det er et godt samhold og gode kolleger. Jeg tror ikke det er mange arbeidsplasser som kan vise til et slikt kameratskap.

Artikkeltags