Gå til sidens hovedinnhold

Fortsatt drift ved Hotell Hadeland!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi viser til Avisen Hadeland sin feilaktige fremstilte sak om nedlegging av driften ved Hotell Hadeland, publisert 2. juni.

Saken har sin bakgrunn i oppstart av plansak, gjeldende mulig fremtidig omdisponering av hotellets arealer til boligformål.

Avisen Hadeland baserer sin sak på en upresis formulering av møtereferat fra møte med Gran kommune, tatt ut av sin sammenheng. Styret ved Hotell Hadeland har verken diskutert eller konkludert i retning av nedleggelse av driften. Daglig leder ved hotellet opplyste Avisen Hadeland om feilen samme dag som saken ble publisert, med spørsmål om hvor avisen hadde sin informasjon fra. Daglig leders henvendelse til avisen står ennå ubesvart. Etter ny henvendelse til avisen via advokat, med krav om dementi, fremkommer kilden å være nevnte møtereferat.

Les også

Pandemien har rammet hotellet hardt – nå vurderer de bolig i stedet for hotelldrift

Grunnen til at Hotell Hadeland har startet arbeidet med en mulig plansak er flere: Pandemien har rammet bransjen hardt. Det er stor usikkerhet hvordan kurs- og konferansemarkedet vil reetableres og utvikle seg etter pandemien. Vi vet lite om andre ettervirkninger av pandemien. Styret ved hotellet ville derfor ikke gjort jobben sin om vi ikke starter en utredning av mulige fremtidsscenarier i en slik situasjon. Pandemien gjorde det videre mulig å få støtte fra Innovasjon Norge til å gjøre bla. slike utredninger som nå er til diskusjon/vurdering i kommunen. Styret har også gjort andre vurderinger, men nedlegging av driften har vi altså ennå ikke vurdert.

Avisen endrer etter to dager tittel på saken til «… vurderer nedlegging av driften…». Skaden har da dessverre allerede skjedd. Relativt få leser saken på nytt eller reflekterer over denne nyansen – hvilket redaktør Line Ramsrud også er klar over. For Ramsrud synes iveren etter på klikk i sin nettavis å være viktigere enn fremstilling av faktum i saken. Som om ikke bransjen og Hotell Hadeland har nok å streve med under den pågående pandemien, velger altså Avisen Hadeland med Ramsrud som ansvarlig redaktør å ytterligere vanskeliggjøre situasjonen for en hardt rammet bedrift og 25 medarbeidere. Det har siste tiden vært en rekke henvendelser fra bekymrede kunder som frykter for sine avtalte selskaper og arrangementer ved hotellet – naturlig nok.

Les også

Hotell Hadeland fikk ja: Politikerne ønsker attraktive boliger for barnefamilier

At feilen oppsto, kan vi med godvilje lagt til grunn forstå. Men avisens manglende vilje til omgående å korrigere feilen på tydeligste mulige måte er graverende. Vi undrer oss hvordan redaktør Ramsrud, med sin faglige integritet i behold, kan hevde å vite mer om Hotell Hadeland sine planer for fremtiden enn operativ ledelse og styret i Hotell Hadeland? Avisen Hadeland baserer seg antagelig på nevnte formulering i Gran kommunes referat, tatt ut av sin sammenheng, men altså med klar kunnskap om at avisen Hadeland sin fremstilling er feil og at deres «forsiktig» nyansering etter flere dager praktisk talt er verdiløs.

Styret ved Hotel Hadeland

Dette svarer redaktøren

Etter å ha blitt kontaktet av advokat gikk avisen gjennom dokumentene på nytt. Etter en ny vurdering mente vi det som kom fram i de offentlige dokumentene harmonerte med vår sak.

For å imøtekomme ønsket om tydeligere nyansering endret vi, som Nielsen korrekt påpeker, til «vurderer» i vår sak. Vi mener likevel at det kommer tydelig fram i teksten at driften ikke skal avsluttes, men at initiativet om boligbygging fra Hotell Hadeland skulle opp til politisk behandling.

Artikkelen er, som Nielsen også skriver, basert på referat fra forhåndskonferanse og planinitiativet fra Hotell Hadeland selv:

«Ønsket er å avslutte hotelldriften på eiendommen og bygge om deler av bygningsmassen, og bygge egneleilighetsbygg i tillegg. Tanken er et boligfellesskap der de som eier leilighetene også disponerer de tidligere felles arealene til hotellet. Det vil si at dette blir en ren boligeiendom med flere leilighetsbygg», heter det i dokumentene.

I planinitiativet fra Hotell Hadeland er det krysset av for omregulering til bolig, men ikke forretning, tjenesteyting, kontorer eller servering.

Dessverre ønsket ikke Carsten Nielsen å si noe om planene da vi kontaktet ham angående saken. Det er ikke vår intensjon å skape vanskeligheter, samtidig er det vårt oppdrag å bringe de siste nyheter til lokalsamfunnet. Det er en nyhet at Hotell Hadeland vurderer boligbygging.

Avisen Hadeland har i etterkant tilbudt å lage en ny sak der Nielsen både kan si om den usikkerheten dette har bidratt til hos dem som har bestilt – og også redegjøre for hva det tenkes om framdrift. Det har Nielsen også avslått.

Line Ramsrud

Kommentarer til denne saken