(OA): I dag, torsdag 10. februar, klokka 09.00 åpner folkeavstemningen for om Innlandet fylke skal fortsette eller splittes opp igjen til slik det var før.

Skal du stemme er det noen kriterier du må oppfylle. Du må ha bostedsadresse i Innlandet, hvor den folkeregistrerte adressen skjedde før 1. januar 2022. Dessuten må du ha fylt 16 år innen utgangen av 2022.

Du må være norsk statsborger. Hvis du ikke er norsk statsborger, kan du likevel stemme hvis du har bodd i en kommune i Innlandet de tre siste årene før 1.1.2022 (det må være folkeregistrert adresse).

Er du statsborger i et annet nordisk land, og er registrert i folkeregisteret som bosatt i Innlandet senest 31. desember 2021, har du også stemmerett.

Du stemmer anonymt. Selve stemmingen skjer på en sikker plattform, og du er garantert at navnet ditt ikke kan knyttes til hva du stemmer.

Du kan få hjelp

Hvis du trenger hjelp til å få stemt og ikke har familie eller venner som kan hjelpe deg, kan du få hjelp av kommunen din.

Alle kommuner vil legge til rette for stemming med et enkelt stemmeavlukke, PC, tastatur og stol. Dette kan for eksempel være på rådhuset eller på biblioteket.

Ansatte i kommunen vil hjelpe deg med å få avgitt stemmen din.

Slik stemmer du

Folkeavstemningen er digital. Du kan stemme fra både datamaskin, nettbrett eller telefon så lenge du har tilgang til internett.

For å stemme må du har elektronisk ID. Dette kan ta opptil en uke å få på plass. De vanligste formene for elektronisk ID er MinID eller BankID.

Steg 1.

Gå til nettsiden innlandetfylke.no/stem

Trykk på pilen Slik stemmer du

I en grønn firkant vil det stå Her stemmer du. Trykk på den.

Steg 2.

Nå har du kommet inn der du kan velge språk. Du velger enten norsk eller engelsk.

I en lilla firkant står det Logg inn. Trykk på denne.

Nå får du valget mellom hvilke måter du kan logge deg inn på. Du kan bruke MINID eller BANKID. Du kan bruke bankbrikke og BankID på mobil.

Steg 3.

Når du har logget inn vil du komme til en side hvor det avgjørende spørsmålet står; Mener du at Innlandet fylkeskommune skal videreføres eller deles?

Under spørsmålet er det tre bokser med tre svaralternativer.

Du velger mellom VIDEREFØRES, DELES eller BLANK.

Trykk på den boksen som du er enig i.

Boksen du trykker på vil bli grønn.

Trykk så videre på den lilla boksen hvor det står Kontroller stemme.

Steg 4.

Du kommer nå til kontrollsiden.

Den viser hvilket alternativ du har valgt å trykke på.

Hvis alternativet ikke er det du ønsker allikevel, gå tilbake og velg et annet.

Når alternativet stemmer trykker du den lilla boksen hvor det står Send stemme.

Du får så beskjed om at Stemmen din er mottatt.

Du kan nå logge ut øverst til høyre.

Kilde: Innlandet Fylkeskommune