15 ting du bør vite om sykehussaken

Artikkelen er over 2 år gammel

Du har hørt om det før. En sykehusdirektør anbefaler nytt sykehus ved Mjøsbrua. I dag skjer vedtaket. Dette bør du vite om sykehusprosessen:

DEL

(Oppland Arbeiderblad) 1) HVA SKJER NÅ?: Når Sykehuset Innlandet (SI) fredag vedtar en rapport med anbefaling av et nytt Mjøssykehus, er det høyere makter som skal avgjøre skjebnen. Helse Sør-Øst vil stå ansvarlig for detaljutredning i den såkalte konseptfasen, deretter starter forprosjektet. Finanisering må godkjennes av Stortinget.

2) 8 MILLIARDER: Myndighetene har åpnet for en foreløpig lånedramme på 8 milliarder kroner til nytt sykehus i Innlandet. Sykehuset Innlandet må selv stille med egenkapital. Omlag 120 millioner er hvert år blir overført til en «felleskonto» hos Helse Sør-Øst. Disse kan gjøres tilgjengelige ved sykehusinvesteringer. Så langt har SI til gode omlag 1,5 milliarder. Det er beregnet at dette beløpet vil vokse utgjøre 2,7 milliarder mot 2026. I tillegg er det ambisjon om at SI selv skal spare mellom 500 og 600 millioner kroner fram til byggeperioden. Salg av eiendommer hvor aktiviteten avvikles kan gi inntekter opp mot 400 millioner, står det i en økonomisk rapport. Oppsummert: Det er antydet at helseforetaket kan stille med 3,2-3,7 milliarder kroner i egenkaptial ved utgangen av 2026.

3) TIDSASPEKT: Innlandet vil tidligst få tilgang til sykehuslån i 2022. Kanskje kan bygging starte noe før. Bygging antas å pågå i fem-seks år. Således kan et nytt sykehus stå ferdig tidligst i 2026/2027.

4) INNLANDET: Sykehuset Innlandet skal gi spesialisthelsetjenester i et område som er like stort som Danmark. Av 380.000 innbyggere, bor omlag 120.000 i byer med sykehus. 200.00 bor i den såkalte Mjøsregionen, inkludert Elverumsområdet.

5) PREHOSPTIALE TJENESTER: Alle er opptatt å få rask helsehjelp når sekundene teller. Da er ambulansen viktig. Det er store forventninger til at helseforetaket satser tungt og er i front innen prehospitale tjenester.

6) RASKERE UT: Pasienter skrives ut langt raskere enn før. Sykehuset Innlandet hadde 1138 senger og 174 poliklinikkrom i 2015. I 2040 er behovet beregnet til 925 senger og 196 poliklinikkrom.

7) TRINNVIS UTBYGGING: Myndighetene har åpnet for at et nytt sykehus i Innlandet kan bygges i etapper.

8) SAGT: Apropos trinnvis utbygging: «Vi er gjerne de første som flytter inn i et nytt sykehus på Moelv eller Biri». Sitatet kom i september i fjor, fra sjefen for sykehusene i både Hamar og Elverum, Øyvind Graadal.

9) I KØEN: Sykehuset Innlandet står som nummer to i køen for å tilgang til statlige investeringsmidler etter Vestre Viken, som i 2019 starter byggingen av nye Drammen sykehus.

10) ELDREBØLGE: Antall personer over 70 år vil i Innlandet øke markant, med 70 prosent fram til 2040 i følge Statistisk sentralbyrå. De eldste er sykere og har mer sammensatt sykdomsbilde enn yngre. Sykehuset Innlandet må rigge seg for dette.

11) TYNSET SYKEHUS: Samme hva som skjer med sykehusstrukturen i Mjøsområdet, vil akuttsykehuset i Tynset bestå. Det har helseminister Bent Høie bestemt. Kongsvingerregionen utgjør ti prosent av Sykehuset Innlandets befolkning. Disse skal overføres til Ahus helseforetak. Det har også Bent Høie bestemt.

12) GJØVIK SYKEHUS: Har i dag størst pasientgrunnlag av sykehusene i Innlandet (105.000). Bare 14 sykehus i landet har støre pasientgrunnlag, inkludert Oslo-sykehusene. I SI følger Lillehammer (90.000), Elverum (60.000) og Hamar (50.000).

13) FORGJENGEREN: På Kalnes i Østfold står Norges nyeste sykehus. Et komplett akuttsykehus med psykisk helsevern. Det ble åpnet i 2015. Så langt viser de økonomiske resultatene i Østfolk store underskudd: 2015: - 305 millioner. 2016: - 423 millioner. 2017: - 264 000 (prognose).

14) AKSJONENE: Motstandere av et nytt hovedsykehus mener blant annet at det vil føre til stordriftsulemper, at driften av nok et sykehus vil føre til økonomiske underskudd som vil gå ut over pasienttilbudet, og at byene fortsatt bør ha akuttsykehus. Forkjemperne mener det er en nødvendig å samle den ekspertisen under samme tak for å få full faglig bredde. Vil unngå at pasiententer blir fraktet mellom sykehus.

15) MELLOMFASEN: Ledelsen i Sykehuset Innlandet har sagt at fredagens vedtak om framtidig sykehusstruktur vil være førende for hvordan tilbudet i sykehusene organiseres i påvente av ny struktur.

TLF: 61 18 93 00 SMS/MMS: oatips til 2005 E-post: tips@oa.no Send video

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags