Franch Hagerup: Kommunisme er farlig

Av
DEL

MeningerDet jeg nå uttaler meg om bygger på erfaring og historiske sannheter, samt at dette er basert på egne opplevelser gjennom 10 år i Sovjetsamveldet. Jeg tar ikke stilling til hva som er rett og galt, men kanskje litt om hvordan folk kan forandre retning gjennom mange års vanstyre.

Det som vi i vesten tror er det eneste rette er for samme forhold andre steder i verden oppfattet på en annen måte. Det kommunistiske styret, hvor hoved-parolen var ett land, ett folk og ett språk har enda mange år etter oppløsningen av samveldet satt dype spor i oppførsel og handlemåte til millioner mennesker. Grunnlaget for læren har også befestet seg blant politikere i andre land, som befinner seg innenfor kommunismens veier. Kommunistene hadde, eller har en ypperlig evne til å lyve, bortforklare, bagatellisere og å finne på gode unnskyldninger. Selv om det tilsynelatende er forbi med kommunismen i mange land er det mange politiske partier, blant annet i Norge som forfekter at denne lære er nyttig for folket.

Kommunisme er farlig, men dessverre er det mange personer også i Norge som stemmer på kommunistiske partier. Her kan jeg nevne Norges kommunistiske parti, partiet Rødt, SV, AKP (Marxist Leninistene) og de grønne MDG. Noen av disse partiene har trukket seg noe tilbake og forandringer er skjedd, men kommunismen finnes i deres "hjerter".

Kommunisme og gjerne sosialisme betegner fellesskap eller sameie. Uttrykket tatt under ett samler de mange teorier som har til formål, delvis eller helt å avskaffe privateiendomsretten og samfunnssystem som bygger på demokratiske avgjørelser. Erstatningen skulle være en eller annen form for fellesskap, hvor land – og annen eiendom deles rettferdig til alle personer. All produksjon og utbytte deles ut til folket etter behov. Videre skulle pengesystemet avskaffes. Kommunistene er avhengig av en meget sterk statsmakt for å gjennomføre fellesskapsordningen. Uansett er det i de kommunistiske land hvor den største kapitalisme befinner seg.

Den moderne kommunisme må tilskrives Karl Marx og Fredrik Engels. Utfra de skrevne ord og handling fra disse to meget sterke personligheter er det derfor ikke vanskelig å gi en forklaring på hvorfor tanken om et "Utopia" (det perfekte samfunn) opptar kommunistene, men denne kjensgjerning skjules på forskjellige måter. Disse forhold råder også i de skandinaviske land og i store deler av det øvrige Europa hvor de kommunistiske partier har forent seg.

Marx er regnet som en av de store mestere når det gjelder å gi overbevisende forklaringer. Hans kommunistiske manifest fra revolusjonen i 1848 er et mesterstykke av agitatorisk kunst. Her føres det argumenter som har dype røtter i økonomi, filosofi og historie for at arbeiderbevegelsen (Proletariatet) må ruste seg for å ta over statsmakten og all produksjon. Hat og misunnelse sikret at sterke krefter innenfor befolkningen gjorde Marx sitt kommunistiske manifest til den eneste lære hos det ”arbeidende folk”. Dette manifestet forklarte i klar tekst det som måtte utføres for å få et sosialistisk styre. Marx foreslår ekspropriasjon av alle eiendommer, en meget sterk progressiv beskatning, avskaffelse av arveretten, konfiskasjon av all utenlandsk kapital og eiendommer, lik arbeidstvang for alle, sammenslåing av landbruk og industri, samt opprette all produksjon under et sterkt statsstyre.

Det er naturlig at dette manifestet fikk en voldsom oppslutning og at oppstand mot den sittende regjering fikk et økende omfang. Lenin er den person som er blitt tildelt æren av å ha opprettet den russiske kommunisme. Lenin hadde Marx ideer som utgangspunkt og forfattet "Staten og revolusjonen" hvor han forklarte sin tolkning av det Marxistiske syn på den kommunistiske statsmakt. I tidligere tider fra 1930 tallet og opptil nå har Norge vært en av statene hvor det er dannet partier som vil gjennomføre den sosialisme som både Lenin og Karl Marx forfektet, som den beste. Det er her det egentlige grunnlag for det som kalles - Proletariatets diktatur - ligger.

I de fleste land etter den russiske revolusjonen oppsto det hurtig nye kommunistiske partier og alle med tilslutning til det russiske. Her finner vi Norge, Bulgaria, Tyskland, Frankrike og Italia. I mange av disse landene fikk disse partiene stor betydning for den sittende regjerings styring av landet. Vi som kjenner Norge godt bør lett oppdage den kommunistiske struktur som blant annet arbeiderpartiet gjennom en årrekke gjennomførte. Husk at vi ikke fikk kjøpe amerikanske biler før i 1962. Det vi kjørte med før den tid besto i hovedsak av sovjetiske dårlige produserte biler av typene Volga, Pobeda, Moskvich og Lada. Dette var det Einar Gerardsen som sto for. Han var en ekte kommunist, men så etter hvert at han måtte endre retning. Svært mange nålevende kjente norske personer reiste til Sovjet for å beundre den kommunisme som ble vedvarende ødeleggende for land og folk.

Den høyeste form for demokrati, slik som Lenin oppfattet det var å opprette et råd (Sovjet). Gjennom disse rådene skulle arbeiderne og bøndene overta makten og opprettet - Proletariatets diktatur -. Jeg gjentar at historien kan sikkert gjentas om kommunistene får det som de vil. La meg si det slik. Der kommunistene har rådet har alt gått i "dass". Unntatt er den kapitalistiske pengemakt, som blir forbeholdt de øverste i partiet.

Fra Minsk i 1988 kom det 17 personer som gjestet Norge. Jeg var satt på som organisator og leder av gruppen mens de var her i landet. Dette var den aller første gangen de var utenfor USSR. Felles for de besøkende var at alle hadde stilling av generaldirektører. Etter flere dager i Norge klarte ikke de fremmede å takle hva de opplevde å se. Det ble tidlig enighet i gruppen at det store overskudd på varer som fantes i butikkene og det faktum at det ikke var noen kødannelse av personer som ville inn i de forskjellige forretninger utelukkende kom av det faktum at vi ikke hadde penger å handle for. Tidligere samme år var jeg sammen med 30 norske journalister til Tallin, hovedstaden i Estland. Denne gruppen hadde med seg en russisk tolk som snakket norsk. Tolken påsto at USSR var det beste landet i verden hvor folk hadde de største privilegier, hvor det var gratis tannlege og lege og hvor alle hadde frie og egne leiligheter – husk at dette var i 1988. Stolthet, trass, uvitenhet, eller rett og slett mangel på fornuft finnes innenfor alle partier, men mest i de som tilhører den sosialistiske fløy. Det er vanskelig å få byråkrater, de virkelige kommunistene, til å innrømme en feilslått politikk. Dette er heller ikke selve poenget, innrømmelsen kommer den dagen den er oppfattet.

Derfor avslutter jeg som jeg startet, at kommunistiske partier er farlig og ødeleggende.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags