I alt samlet Fredheim-elevene inn 34.020 kroner på den årlige sykkelaksjonen og aktivitetsløypa i mai.

Elevrådet hadde bestemt at pengene skulle gå til Amnesty, og i dag var tida inne for å overlevere pengene. Ida og Ruben var kommet helt fra henholdsvis Oslo og Fredrikstad for å ta imot dem.

Sjekken ble høytidelig overlevert på skoletrappa av leder Nina og nestleder Filip i elevrådet. Etter overrekkelsen holdt Ida og Ruben et lite foredrag om hva Amnesty jobber med for 5.–7. klasse. De kunne fortelle at de er opptatt av å kjempe for at alle har lov å si og mene det de vil uavhengig av religion, kjønn, hudfarge eller legning.

Videre jobber de med å legge press på myndigheter som fengsler mennesker fordi de ytrer sin mening og på menneskerettigheter rundt omkring i verden. De understreket at det er viktig at unge mennesker er engasjerte i dette arbeidet og takket elevene for bidraget.