Frivilligsentralen og Røde Kors i samarbeid: – Vi tilbyr handlehjelp og telefonvenn

Gran frivilligsentral og Brandbu Røde Kors har gått sammen om å tilby handlehjelp og telefonvenn, i samarbeid med Gran kommune. Nå kan de som ønsker det ringe og få hjelp til levering av matvarer. I tillegg er det muligheter for å ringe en telefonvenn.