Nå er det nesten klart for boligbygging på Frøisli

Planene for boligutbygging for Frøisli ble lagt ut for offentlig ettersyn i mai. Torsdag behandler kommunestyret formannskapets innstilling om å vedta detaljregulering for området.