Gå til sidens hovedinnhold

FrP og barnehager

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fremskrittspartiet vil ha et mangfold av barnehager som kan tilby et godt og variert pedagogisk innhold med god kvalitet. Vi vil arbeide for at di private barnehagene får gode rammevilkår. Slik at di kan opprettholde et godt driftsgrunnlag og samtidig gi barna et godt grunnlag for å gi dem en god å trygg sosial hverdag. Det er viktig at barna får utvikle seg som individer. Innsatsene mot mobbing må man starte med allerede i barnehagen. Vi er positive til skrive og lese opplæringen i barnehagen og vi vil lovfeste retten til barnehageplass fra barnet er ett år. Uavhengig når på året barnet er født.

En god grunnbemanning og en stabil bemanningssituasjon vil skape gode forutsetninger for å lykkes med en god barnehage. Fremskrittspartiet vil styrke språkopplæringen i barnehagen. Kartlegge barnehagens betydning for integrering. At alle godkjente barnehager skal likebehandles av det offentlige og sikre reell økonomisk likebehandling.

FrP vil at private barnehager skal motta finansiering direkte fra Staten etter modell av private skoler. Samt ha fri etableringsrett av private barnehager.

Kommentarer til denne saken