Gå til sidens hovedinnhold

Frustrasjon over krisepakke fire

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Koronapandemien har gitt det norske samfunnet ekstreme utfordringer det siste året. Idretten har blitt spesielt hardt rammet i og med at aktiviteten på svært mange områder er totalt nedstengt. Nå begynner det å virkelig røyne på. Spesielt gir den nye krisepakken et tilbakeslag som idretten slett ikke trengte nå.

Lokalidretten er limet i våre lokalsamfunn. Idrettslagene skaper aktivitet, arrangerer cuper, loppemarkeder, 17. mai-arrangement og aktiviteter. Dette genererer inntekter som igjen gjør at man kan aktivisere barn og ungdom innenfor et akseptabelt kostnadsnivå for hver enkelt.

Alle 11 Idrettskretsene i Norge var torsdag 15. april samlet til møte. Samlet er vi veldig bekymret over innretningen av den siste krisepakken. Uten kompensasjon for manglende arrangementsinntekter vil dette ramme aktiviteten for barn og unge veldig hardt og spesielt vil dette føre til økte kostnader for hver enkelt av de unge. Dette er en svært uønsket utvikling og som vi tidligere har opplevd at regjeringen og norsk idrett har stått sammen om. Kampen mot økonomiske barrierer er noe vi mener at vi har stått sammen om tidligere og vi håper Regjeringen også vedstår seg framover.

Vi har registrert gjennom media at Kulturministeren vurderer endringer i den skisserte ordningen. Det mener vi er en klok vurdering. Korona-situasjonen med tilhørende begrensninger har gitt idretten helt andre arbeidsforhold dette året enn noen kunne tenke seg. I stedet for gjenåpning og stimulans til dette, har det handlet om stadige innstramninger og avlysninger. Det ene lokale utbruddet har avløst det andre.

Idrettskretsene vil derfor, samlet, be regjeringen om at innretningen av krisepakke 4 endres slik at vi fortsatt sammen kan ivareta landets barn og unge, og landets idrettslag, på en best mulig måte både under og etter pandemien. Ordninger mer etter mønster av krisepakke 3 treffer bedre i forhold til å hjelpe barn og unge tilbake til idrettsaktivitet.

Vi er også svært bekymret for de likviditetsutfordringene klubbene står foran. Vi ber om at dette også blir tatt høyde for i utformingen av den krisepakken vi nå går inn i. Løsninger med minst mulig byråkrati og med hurtige utbetalinger er det som tjener både idretten og landet nå.

Kommentarer til denne saken