Gå til sidens hovedinnhold

– Fryktscenarioet er at gjerningsmennene tar livet av henne av frykt for å bli straffet

Artikkelen er over 2 år gammel

Tar til orde for at de som har kidnappet Anne-Elisabeth Falkevik Hagen skal melde seg for politiet og inngå avtale om straffereduksjon.

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen, som er gift med milliardær Tom Hagen fra Gran, har vært sporløst forsvunnet i 79 dager.

31. oktober skal hun ha blitt bortført fra sitt eget hjem mot sin vilje. Øst politidistrikt jobber på spreng, og fredag morgen hadde politiet mottatt 1102 tips fra publikum, etter at saken ble offentlig kjent forrige onsdag. Likevel famler de i blinde.

Stjerneadvokat John Christian Elden, som i noen tiår har jobbet med de største kriminalsakene i landet, oppfordrer gjerningsmennene til å overgi seg.

Han tar til orde for at de kan prøve å forhandle fram en avtale om mulig straffereduksjon eller såkalt påtaleunnlatelse, som betyr at påtalemyndigheten ikke tar ut tiltale i en sak, og er dermed sikret å slippe straff.

Les også

Tidligere FBI-agent peker på et stort problem: – Essensielt å holde kontakten med kidnapperne

 

– Kan kvitte seg med henne og fjerne spor

– Hvis man er i en situasjon etter så lang tid, og hun fortsatt er i live, og de lurer på hva de skal gjøre, så er det beste de bør gjøre å kontakte advokat. En advokat har taushetsplikt, og skal kunne gi råd ut ifra situasjonen, sier Elden til Nettavisen.

Han frykter at gjerningspersonene av frykt for å risikere mange år i fengsel kan ta livet av kidnappende Falkevik Hagen.

– Vi risikerer at vi står i en situasjon der gjerningspersonene lurer på om de skal tørre å melde seg og sørge for at hun blir frigitt, som gjør at de kan risikere å få et tosifret antall år i fengsel, eller om de skal løse problemet på en annen måte ved å kvitte seg med henne og fjerne spor.

– I et slikt dilemma er det mye bedre at hun kommer tilbake enn at vedkommende får en straff.

Han mener at gjerningspersonene kan ha gode kort på hånden med tanke på å få til en form for avtale med politiet og påtalemyndigheten. Elden trekker fram et eksempel fra 90-tallet da Munch-maleriet «Skrik» ble stjålet fra Nasjonalgalleriet i Oslo.

– Kan prøve å lage en avtale

Elden forteller påtalemyndigheten anså redningsaksjonen som viktigere enn å straffe gjerningsmennene, og det ble iverksatt utradisjonelle metoder som ikke var hjemlet i straffeprosessloven.

Bildet kom til rette igjen, og ifølge Elden ble noen av gjerningsmennene ikke engang straffeforfulgt. Andre ble frifunnet i Høyesterett på grunn av at det hadde blitt brukt ulovlige etterforskningsmetoder, noe påtalemyndigheten mente var helt greit ettersom nasjonalskatten var kommet til rette igjen.

Stjerneadvokaten understreker at et maleri ikke er det samme som en bortføring av et menneske, men mener det prinsipielle er det interessante. Øvre strafferamme for kidnapping er ti års fengsel.

– Dersom noen gjerningspersoner står i et dilemma, bør de kontakte advokat, så kan han for eksempel snakke med politiet, Riksadvokaten (landets øverste påtalemyndighet, red. anm.) eller en annen påtalemyndighet, for å prøve å lage en avtale slik at denne saken kan løses i praksis, sier Elden.

– Hva kan gjerningspersoner forvente å få ut av en slik avtale? Domstolene er jo uavhengige.

– Da forutsetter du at det blir tatt ut en tiltale og saken fremmes for en domstol. Men det kan godt være at en gjerningsperson blir ansett mer som en redningsmann enn en som skal straffes, og sånn sett kan få påtaleunnlatelse. Det er opp til påtalemyndigheten å ta en slik vurdering.

– Kan gjerningspersoner i en så alvorlig sak forvente å kunne forhandle fram en avtale om påtaleunnlatelse?

– Det er ikke noe lovmessig hinder for dette. Loven setter ingen grenser, men det er hvilken grunn man har i den enkelte sak som er avgjørende. Det betyr at påtalemyndigheten også i denne saken (bortføringssaken) kan foreta slike vurderinger, der de må veie ulike hensyn.

– Fryktscenarioet er at gjerningsmennene tar livet av henne av frykt for å bli straffet. For å unngå å komme i den situasjonen tenker jeg at øverste påtalemyndighet kan ta den avveiningen og kanskje de kommer til at det vil være klokt.

Les også

Sentrale grenseoverganger ble ikke varslet om at Hagen var savnet

 

Ekspert: – Ikke adgang for straffritak

Eksperter på jus Nettavisen har vært i kontakt med er ikke helt enige med Elden.

– Etter norsk rett er det ikke adgang til å gi straffritak for alvorlige straffbare handlinger ved å bistå politi- og påtalemyndighet. Selv ikke ved alvorlige straffesaker (drap eller alvorlig organisert kriminalitet) er det adgang til å inngå avtaler om henleggelse, som en form for «byttemiddel» eller «belønning» for egen tilståelse eller viktig informasjon om andre impliserte, skriver professor og ekspert på straffeprosess Gert Johan Kjelby ved Universitetet i Bergen i en mail til Nettavisen.

Kjelby mener det beste kidnapperne kan håpe på er redusert fengselsstraff. Generelt ligger straffereduksjoner opp mot 30–40 prosent ved vesentlig bistand, ifølge professoren.

– Hensynet til den fornærmede og familien vil nok veie svært tungt i en slik vurdering.

– Det en eventuell gjerningsperson som nå melder seg, og som sørger for at den bortførte bringes trygt tilbake, kan håpe på, er en reduksjon i en framtidig fengselsstraff. Er vedkommende ennå ikke mistenkt, er utsiktene til det best. Straffeloven åpner for slik reduksjon både ved egen tilståelse, vesentlige bidrag til oppklaring og gjennomretting av skade som allerede er voldt.

Ørnulf Øyen, som også er jussprofessor ved Universitetet i Bergen, uttrykker også uenighet med Eldens praktiske tilnærming for løsning.

– Jeg er ikke kjent med at påtaleunnlatelse er benyttet i en sak med et slik alvor som den du nevner (Hagen-kidnappingen, red. anm.), skriver Øyen i en mail til Nettavisen.

– En eventuell strafferabatt utmåles ut ifra hva som normalt ville vært straffen for den aktuelle overtredelsen. Hvilke forbrytelse eller forbrytelser som er begått overfor fornærmede vil derfor både påvirke «normalstraffen» og hva en eventuell strafferabatt vil bli. Både lengden på straffen (både normalstraffen og straffen etter en strafferabatt) og selve rabatten øker derfor jo mer alvorlig forbrytelsen er.

Les også

Familiens bønn: – Vi er innstilt på å finne en løsning som gjør at hun kan komme hjem til sine kjære

 

Politiet: – Ønsker kontakt med kidnapperne

Øyen understreker at dersom politiet og påtalemyndigheten inngår avtaler med kriminelle må de aldri love mer enn hva som er forenlig med loven og rettspraksis fra Høyesterett.

Øyen poengterer også at domstolene er uavhengige og at det er de som har det avgjørende ordet dersom en straffesak ender i retten.

– Hvilke virkning avtalen får avhenger av om påtalemyndigheten/politiet har det endelige ordet når det gjelder det temaet avtalen omhandler. Beslutningen om å avgjøre en sak med påtaleunnlatelse avgjøres av påtalemyndigheten med endelig virkning, skriver Øyen.

Professor Kjelby poengterer at dersom en straffesak kommer opp for retten kan en tiltalt få et forhåndstilsagn (løfte) om strafferabatt ved at påtalemyndigheten forplikter seg til å legge ned påstand om en bestemt straff. Men dette vil altså ikke være bindende for domstolene.

– De står helt fritt når saken kommer for retten, også i skjerpende retning, skriver Kjelby.

Øst politidistrikt ønsker ikke å kommentere Eldens utspill spesifikk, men appellerer til at kidnapperne skal vise livstegn fra Falkevik Hagen.

– Vi støtter oss til bistandsadvokatens anmodning tidligere denne uken om at familien og politiet ønsker kontakt med kidnapperne, og at vi får livstegn fra Anne-Elisabeth, sier Berge til Nettavisen.

Les også

Politimesteren: – Vi har ikke funnet tilsvarende saker i hele verden

 

Krav om løsepenger

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen er kone til forretningsmannen Tom Hagen, som har slått seg opp som milliardær på strøm og eiendom. Ifølge Kapital har han en nettoformue på 1,7 milliarder kroner. Falkevik Hagen skal ha blitt bortført fra badet i deres eget hus i Fjellhamar cirka 15 km øst for Oslo.

Ektemann Hagen fant et brev i huset da han kom hjem fra jobb klokken 13.30 den 31. oktober. I brevet skal det ha vært framsatt trusler om at hans kone kunne bli tatt av dage dersom han kontaktet politiet om saken. Klokken 14.00 varslet han likevel politiet.

Det ble også framsatt pengekrav på ni millioner euro, tilsvarende 86 millioner kroner. Kravet er framsatt i kryptovalutaen Monero.

Tidligere har naboer av ekteparet Hagen ytret skepsis til at politiet ventet så lenge med å gå ut offentlig med saken.

Bortførte Falkevik Hagen er også etterlyst av Interpol. Nettavisen omtalte forrige uke at politiet har vært i kontakt med personer i det kriminelle miljøet på Østlandet i håp om å få spor å gå etter i den videre etterforskningen.

Les også

Hadelandsarkitekt har tegnet huset til Hagen-familien i Lørenskog

 

Kommentarer til denne saken