Full utrykning til brann i leilighet

Fire beboere fra to andre leiligheter har fått tilbud om hotellovernatt på grunn av røyk.