Ordfører Hilde Brørby Fivelsdal opplyser at 17 stemte imot fusjonen og bare én for.

– Vi går imot det framforhandlede resultatet og mener det ikke er strategisk riktig for oss, sier Brørby Fivelsdal.

BAKGRUNN: Hadeland Energi-styret anbefaler sammenslåing med Energiselskapet Buskerud

Hemmelighold

Hun forteller at hun ikke kan si noe om selve debatten eller saksframlegget siden dokumentene er unntatt offentlighet, og saken gikk for lukkede dører.

Lunner og Gran kommuner samt EB er positive til en fusjon av Hadeland Energi Nett og Hadeland Energi Strøm og EB.

LES OGSÅ: Gran sier ja til Hadeland energi-fusjon (igjen) – Sp-topp med utblåsing på Facebook

LES OGSÅ: Hadeland energi mangler nå svar bare fra Jevnaker

Avgjøres mandag

På mandag morgen er det styremøte og der skal styret bestemme utfallet av saken. De må nå ta stilling til at tre av eierne er positive til en fusjon mens den fjerde ikke er det

I kommunestyret orienterte styreleder Bjørn Niklas Sjøstrøm for synspunktene til flertallet i styret som anbefaler en fusjon og Kai Glemmestad som representerer mindretallet som ikke ønsker en fusjon.

Brørby Fivelsdal understreker at hun nå avventer utfallet av styremøtet. Etter styremøtet blir det generalforsamling der hun og de to andre ordførerne deltar.