Fylkesmannen forbereder seg på ny smittetopp til høsten: Bygger eget ekstra-lager i Innlandet med en million munnbind og 18.000 masker

Fylkesmann Knut Storberget bygger opp et lager for Innlandet som skal sikre at det ved en ny smitte-topp i høst finnes en million munnbind, 18.000 ansiktsmasker og 20.000 hansker i reserve.