Fylkesmannen har innsigelse mot planen for riksveg 4 over Lygna

Artikkelen er over 1 år gammel

Fylkesmannen i Innlandet fremmer innsigelse til Statens vegvesens planforslag for ny riksveg 4 over Lygna. Fylkesmannen mener at bebyggelse ikke er tilstrekkelig sikret mot støy. Hytteeiere reagerer også på at det ikke er foreslått støybegrensende tiltak.