Fylkesrådleder Tonje Brenna i Viken: – Det er mulig det er riktig og viktig å se mer helhetlig på riksveg 4

Politikerne i Innlandet overkjørte fylkesrådmannen og prioriterte helhetlig utbygging av riksveg 4 i sitt innspill til Nasjonal transportplan. Nå er spørsmålet hva politikerne i Viken gjør.