Fylkesrådmannens innspill til NTP: Utbygging av riksveg 4 bare herfra og nordover: – Utfordringene krever en helhetlig utbygging, svarer Ap

Fylkesrådmannen i Innlandet kjemper ikke for riksveg 4 i sørenden av fylket i sitt innspill til Nasjonal transportplan. Dermed er ny riksveg 4-kamp under oppseiling.